Одсек за правне и опште послове:
– прати нове законске прописе старајући се да се они примене у пракси;
– обезбеђује потпуну и правилну нормативно-правну основу за делатност Института;
– обезбеђује планирање, пријем и праћење кретања кадрова на нивоу Института;
– обезбеђује пружање правне и друге помоћи раду органа управљања у Институту као и рад различитих комисија;
– обезбеђује да се општи и технички послови у Институту обаве брзо, квалитетно и економично.

Шеф одсека за правне и опште послове: Зора Поповић, дипл. правник