Odsek za finansijske poslove:
– prati propise iz ekonomsko-finansijske oblasti i da obezbedi njihovu pravilnu primenu u praksi;
– obezbeđuje pravilno i celovito evidentiranje namenski opredeljenih sredstava: priliv, utrošak i dostavu podataka o stanju raspoloživih sredstava za investiciono održavanje, sredstva namenjena za edukacije, sredstva namenjena za realizaciju naučno-istraživačkih i drugih projekata, sredstva namenski opredeljenih od strane različitih donatora;
– obezbeđuje pravilno poslovanje blagajne;
– obezbeđuje osiguranje imovine i lica u Institutu;
– obezbeđuje pravilno i potpuno statističko i analitičko evidentiranje usluga i izveštavanje različitih nivoa organa vlasti;
– obezbeđuje pravilno i tačno dostavljanje periodičnih obračuna i izveštaja nadležnom Fondu za javno zdravlje;
– obezbeđuje sačinjavanje i garantuje ispravnost finansijskog plana, periodičnog i završnog računa kao i realizaciju popisa imovine Instituta.

Šef odseka za finansijske poslove: Mirjana Lazarević, dipl. ekonomista