09.07.2020.

Odluku o dodeli ugovora za informacioni sistem


15.06.2020.

Konkursna dokumentacija – Informacioni sistem 2020.


14.05.2020.

Konkursna dokumentacija – Usluge osiguranja imovine i zaposlenih


12.05.2020.

Konkursna dokumentacija – Usluge obezbeđenja imovine i lica


03.02.2020.

Odluka o povećanju minimalne cene rada po osnovu ugovora o javnoj nabavci sa firmom Dobergard


20.12.2019.
Odluka o dodeli ugovora za higijenu

Odluka o dodeli ugovora za hranu


06.12.2019.
Konkursna dokumentacija za sanitetski i medicinski potrošni materijal za potrebe medicinske genetike
Odluka o dodeli ugovora za sanitetski i medicinski potrošni materijal


27.11.2019.
Pojašnjenje konkursne dokumentacije za javnu nabavku usluga – Održavanje higijene i serviranje hrane – 27.11.2019.


25.11.2019.

Odluka o dodeli ugovora za usluge informacionog sistema


22.11.2019.

Konkursna dokumentacija sanitetski i medicinski potrošni matrijal (za potrebe medicinske genetike)

Pojašnjenje konkursne dokumentacije za javnu nabavku usluga – Održavanje higijene i serviranje hrane


19.11.2019.

Pojašnjenje konkursne dokumentacije za javnu nabavku usluga – Održavanje higijene i serviranje hrane


18.11.2019.

Odluka o dodeli ugovora za javnu nabavku dobara – Materijal za održavanje higijene


15.11.2019.

Konkursna dokumentacija

Javna nabavka usluga – Održavanja higijene i serviranje hrane
Javna nabavka – Informacioni sistemi
Javna nabavka dobara – Obroci za pacijente


07.11.2019.
Pojašnjenje konkursne dokumentacije za ponovljeni postupak – Materijal za održavanje higijene


04.11.2019.
Ponavljanje postupka za javnu nabavku materijal za održavanje higijene za partiju broj 1


28.10.2019.
Odluka o dodeli ugovora za javnu nabavku materijal za održavanje higijene
Odluka o dodeli ugovora za javnu nabavku usluga pranja i peglanja veša


15.10.2019.
Pojašnjenje konkursne dokumentacije za javnu nabavku – Materijal za održavanje higijene


10.10.2019.
Konursna dokumentacija usluge pranja i peglanja veša


10.10.2019.
Materijal za održavanje higijene


30.08.2019.
Olduka o dodeli ugovora – kancelarijski materijal


21.08.2019.
Konkursna dokumentacija za za broj 1.1.8/2019 nabavku dobara-kancelarijskog materijala


06.08.2019.
Odluka o dodeli ugovora za javnu nabavku račnarske opreme


26.07.2019.
Obrazloženje za izmenu konkursne dokumentacije – Kompjuterska oprema 2019.


26.07.2019.
Izmena konkursne dokumentacije – Kompjuterska oprema 2019.


23.07.2019.
Konkursna dokumentacija – Kompjuterska oprema 2019.


09.07.2019.
Odluka o dodeli ugovor za javnu nabavku dobara – Sanitetskog i medicinskog potrošnog materijala, na sajtu Institut za mentalno zdravlje


21.06.2019.
Odluka o dodeli ugovora – Održavanje informacionog sistema


27.06.2019.
Izmena konkursne dokumentacije za JN sanitetski i medicinski potrošni materijal
Odluka o dodeli ugovora za JN lekova po partijama


21.06.2019.
Konkursna dokumentacija – Informacioni sistem


19.06.2019.
Javna nabavka dobara – SANITETSKI I MEDICINSKI POTROŠNI MATERIJAL (oblikovana po partijama)


18.06.2019.
Izmena konkursne dokumentacije za javnu nabavku dobara – lekova
Obrazloženje za izmenu konkursne dokumentacije za javnu nabavku dobara – lekova


17.06.2019.
Javna nabavka dobara – LEKOVA (oblikovana po partijama)


19.05.2019.
Odluka o dodeli ugovora – Osiguranje imovine i zaposlenih


19.05.2019.
Odluka o dodeli ugovora – Obezbeđenje imovine i lica


15.05.2019.
Izmena konkursne dokumentacije za javnu nabavku – Usluge osiguranja imovine i zaposlenih
Obrazloženje za izmenu konkursne dokumentacije za javnu nabavku – Usluge osiguranja imovine i zaposlenih


13.05.2019.
Konkursna dokumentacija – Usluge osiguranja imovine i zaposlenih – 2019.
Konkursna dokumentacija – Usluge obezbeđenja imovine i lica


14.12.2018.
Odluka o dodeli ugovora – Obroci za pacijente
Odluka o dodeli ugovora – Održavanje higijene i serviranje hrane


21.11.2018.
Pojašnjenje konkursne dokumentacije za javnu nabavku dobara – Obroci za pacijente
Izmenjena konkursna dokumentacija – Obroci za pacijente


16.11.2018.
Pojašnjenje konkursne dokumentacije za javnu nabavku usluga – Održavanje higijene i serviranje hrane
Izmena konkursne dokumentacije – Održavanje higijene i serviranje hrane


15.11.2018.
Izmena konkursne dokumentacije
Izmena konkursne dokumentacije Održavanje higijene i serviranje hrane


09.11.2018.
Javna nabavka usluga – Održavanje higijene i serviranje hrane – OTVORENI POSTUPAK
Javna nabavka dobara – Obroci za pacijente – OTVORENI POSTUPAK


25.10.2018.
Odluka o dodeli ugovora za javnu nabavku dobara – Materijal za održavanje higijene
Odluka za javnu nabavku usluga – Pranje i peglanje veša, na internet stranici Instituta za mentalno zdravlje


02.10.2018.
Konkursna dokumentacija za javnu nabavku dobara – materijal za održavanje higijene


02.10.2018.
Izmena konkursne dokumentacije za javnu nabavku usluga – pranje i peglanje veša


01.10.2018.
Konkursna dokumentacija JN male vrednosti – Usluge pranja i peglanja veša


03.09.2018.
Odluka o dodeli ugovora za javnu nabavku Kancelarijski materijal, oblikovan po partijama


15.08.2018.
Konkursna Dokumentacija za javnu nabavku – Kancelarijski materijal, oblikovan po partijama


17.07.2018.
Odluka o dodeli ugovora – sanitetskog i medicinksog potrošnog materijala


02.07.2018.
Konkursna dokumentacija sanitetskog i medicinsog potrošnog materijala

Izmena konkursne dokumentacije za javnu nabavku sanitetskog i medicinskog potrošnog materijala


02.07.2018.
Odluka o dodeli ugovora za javnu nabavku – Informacioni sistem
Odluka o dodeli ugovora za javnu nabavku – Lekovi


26.06.2018.
KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNU NABAVKU DOBARA – SANITETSKOG I MEDICINSKOG POTROŠNOG MATERIJALA


18.06.2018.
KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNU NABAVKU LEKOVA


01.06.2018.
KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNU NABAVKU USLUGA UNAPREĐENJA I ODRŽAVANJA INFORMACIONOG SISTEMA


15.05.2018.
ODLUKA O DODELI UGOVORA ZA USLUGE OSIGURANJA IMOVINE I LICA
ODLUKA O DODELI UGOVORA ZA USLUGU OBEZBEĆENJA IMOVINE I LICA ZA POTREBE INSTITUTA ZA MENTALNO ZDRAVLJE


30.04.2018.
Javna nabavka male vrednosti – usluga obezbeđenja imovine i lica
Javna nabavka male vrednosti – usluga osiguranja imovine i lica


26.12.2017.
Odluka o dodeli ugovora za javnu nabavku održavanja higijene i serviranja hrane


12.12.2017.
Izmena konkursne dokumetacije za javnu nabavku održavanja higijene i serviranja hrane


07.12.2017.
Konkursna dokumetacija za javnu nabavku molersko – farbarskih radova


17.11.2017.
Konkursna dokumetacija za javnu nabavku obroka za pacijente

Konkursna dokumetacija za javnu nabavku održavanja higijene i serviranja hrane


01.11.2017.
Odluka o dodeli ugovora za javnu nabavku dobara – materijala za održavanje higijene


13.10.2017.
Pojašnjenje konkursne dokumentacije za javnu nabavku dobara – sanitetskog i medicinskog potrošnog materijala, za partije 8-13.10.2017.


13.10.2017.
Pojašnjenje konkursne dokumentacije za materijal za održavanje higijene


12.10.2017.
Konkursna dokumetacija za javnu nabavku sanitetskog i medicinskog potrošnog materijala


12.10.2017.
Konkursna dokumetacija za materijal za održavanje higijene


27.09.2017.
Konkursna dokumetacija za radove – fasada alkoholizma


02.08.2017.
Konkursna dokumetacija za javnu nabavku kancelarijskog materijala


11.07.2017.
Odluka o dodeli ugovora za javnu nabavku dobara – sanitetskog i medicinskog potrošnog materijala


10.07.2017.
Odluka o dodeli ugovora za javnu nabavku održavanja informacionog sistema


26.06.2017.
Pojašnjenje konkursne dokumentacije za javnu nabavku dobara – sanitetskog i medicinskog potrošnog materijala, za partije 17,18,19,20,21 i 22 – 26.6.2017.


23.06.2017.
Pojašnjenje konkursne dokumentacije za javnu nabavku dobara – sanitetskog i medicinskog potrošnog materijala, partija XVIII


23.06.2017.
Konkursna dokumentacija za javnu nabavku usluga održavanja informacionog sistema po partijama


16.06.2017.
Pojašnjenje konkursne dokumentacije za javnu nabavku dobara – sanitetskog i medicinskog potrošnog materijala


31.05.2017.
Konkursna dokumentacija za javnu nabavku dobara – sanitetskog i medicinskog potrošnog materijala


31.05.2017.
Odluka o dodeli ugovora javne nabavke lekova po partijama


31.05.2017.
Odluka o dodeli ugovora javne nabavke usluga osiguranja imovine i lica


22.05.2017.
Odluku o produženju roka i izmenu konkursne dokumentacije za javnu nabavku usluga osiguranja imovine i lica


17.05.2017.
Odluka o dodeli ugovora javne nabavke usluga obezbeđenja imovine i lica


16.05.2017.
Konkursna dokumetacija za javnu nabavku usluga osiguranja imovine i lica


03.05.2017.
Konkursna dokumetacija za javnu nabavku usluga obezbeđenja imovine i lica


25.04.2017.
Konkursna dokumetacija lekova po partijama april 2017


20.04.2017.
Odluka o dodeli javne nabavke za kancelarijsku opremu Klinike za bolesti zavisnosti


23.03.2017.
Konkursna dokumentacija za kancelarijse opreme za Kliniku za bolesti zavisnosti


17.11.2016.
Odluka o dodeli ugovora za obroke za pacijente
Odluka o dodeli ugovora za usluge održžavanja higijene i serviranje hrane


17.11.2016.
Odluka o dodeli ugovora o javnoj nabavci za partiju br. 2 – Higijenski materijal


1.11.2016.
Konkursna dokumentacija – Otvoreni postupak hrana – oktobar 2016


1.11.2016.
Konkursna dokumentacija – Otvoreni postupak održavanje higijene – oktobar 2016


1.11.2016.
Konkursna dokumentacija – materijal za održavanje higijene – Partija br. 2


13.09.2016.
Odluka o dodeli ugovora za javnu nabavku radova popravke infrastrukture Klinike za bolesti zavisnosti


07.09.2016.
Konkursna dokumentacija za javnu nabavku male vrednosti, dobara – materijala za održavanje higijene, po partijama


10.08.2016.
Odluka o dodeli ugovora za JN kancelarijskog materijala

Odluka o dodeli ugovora za JN digitalnog EEG aparata


08.08.2016.
JN za popravku infrastrukture Klinike za bolesti zavisnosti


22.07.2016.
JN kancelarijskog materijala po partijama

JN za nabavku digitalnog EEG aparata


06.07.2016.
Odluka o dodeli ugovora održžavanja informacionog sistema


04.07.2016.
Odluka – otovreni postupak – sanitetski materijal po partijama – Juni 2016. Otvoren postupak


02.06.2016.
Konkursna dokumentacija za održavanje informacionog sistema 2016 – ponovni postupak


30.05.2016.
Odluka o dodeli ugovora o – JN – dobara – lekovi po partijama


27.05.2016.
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku Osiguranja imovine i lica

Izmena konkursne dokumentacije za sanitetski i med. potrošni materijal


20.05.2016.
Konkursne dokumentacije za JN sanitetskog i medicinskog potrošnog materijala po partija -JN- broj 1.1.2/2016.


19.05.2016.
Obavešštenje o izmeni konkursne dokumentacije za JN dobara – lekova po partijama


19.05.2016.
Produženje roka i konkursna dokumentacija – usluge osiguranja imovine i lica 2016


19.05.2016.
Konkursna dokumentacija – usluge osiguranja imovine i lica 2016


17.05.2016.
Konkursna dokumentacije – za javnu nabavku usluge osiguranja imovine i lica 2016


13.05.2016.
Odluka o dodeli ugovora – JN – usluga obezbeđenja imovine i lica 2016


27.04.2016.
Konkursna dokumentacije za javnu nabavku – lekova dobara 2016


22.04.2016.
Konkursna dokumentacije za usluge obezbeđenja 2016


14.04.2016.
Izmena i dopuna konkursne dokumentacije za održavanje informacionog sistema 2016


11.04.2016.
Konkursna dokumentacija za održavanje informacionog sistema 2016


29.02.2016.
Konkursna dokumentacija dobara – kancelarijska oprema za odeljenje za specijalističko – konsultativne preglede klinike za decu i omladinu


21.12.2015.
Odluka o dodeli ugovora – JN – popravka infrastrukture Odeljenja za specijalističko – konsultativne preglede Klinike za decu i omladinu


16.12.2015.
Odluka o dodeli ugovora JN – putnički automobil za službene potrebe


16.12.2015.
Odluka o dodeli ugovora JN – usluga održavanja higijene i serviranja hrane


16.12.2015.
Odluka o dodeli ugovora JN – medicinske opreme – Holter EEG aparata


11.12.2015.

Konkursna dokumentacija za javnu nabavku radova – popravka infrastrukture odeljenja za specijalističko – konsultativne preglede klinike za decu i omladinu


09.12.2015.

Obaveštenje o dodeli ugovora za javnu nabavku dobara – obroka za pacijente


07.12.2015.

Konkursna dokumentacija za javnu nabavku medicinske opreme – Holter EEG aparata.


04.12.2015.

Ispravka konkursne dokumentacije za javnu nabavku dobra – putničkog automobila za službene potrebe


03.12.2015.

Konkursna dokumentacija za javnu nabavku dobra – putničkog automobila za službene potrebe


03.12.2015.

Pravilnik o bližem uređivanju postupka javne nabavke u Institutu za mentalno zdravlje


25.11.2015.

Izmena konkursne dokumentacije za javnu nabavku obroka za pacijente


10.11.2015.

Konkursna dokumentacija za javnu nabavku usluga održavanja higijene i serviranja hrane


09.11.2015.

Konkursna dokumentacija za javnu nabavku dobara, obroka za pacijente


26.08.2015.

Obaveštenje o dodeli ugovora za javnu nabavku dobara – kancelarijskog materijala


21.08.2015.

Druga izmena i pojašnjenje konkursne dokumentacije za javnu nabavku dobara – računarske opreme


19.08.2015.

Pojašnjenje konkursne dokumentacije za javnu nabavku dobara – računarske opreme


14.08.2015.

Konkursna dokumentacija za javnu nabavku dobara – računarske opreme


13.08.2015.

Konkursna dokumentacija za javnu nabavku dobara, reagenasa za kultivaciju plodove vode


13.08.2015.

Konkursna dokumentacija za javnu nabavku usluga pranja i peglanja veša


13.08.2015.

Konkursna dokumentacija za javnu nabavku dobara – materijala za održavanje higijene– po partijama


12.08.2015.

Obaveštenje o dodeli ugovora za javnu nabavke dobara – sanitetskog i medicinskog potrošnog materijala – po partijama


11.08.2015.

Obaveštenje o dodeli ugovora za javnu nabavku dobara – goriva za putničke automobile


05.08.2015.

Pojašnjenje konkursne dukumentacije za javnu nabavku – dobara, kancelarijskog materijala


31.07.2015.

Javna nabavka kancelarijskog materijala


30.07.2015.

Izmena i dopuna konkursne dokumentacije za javnu nabavku goriva za putničke automobile


21.07.2015.

Obaveštenje o dodeli ugovora za javnu nabavku dobara – lekova


09.07.2015.

Izmena i dopuna konkursne dokumentacije za javnu nabavku goriva za putničke automobile


15.06.2015.

Javna nabavka goriva za putničke automobile


29.05.2015.

Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava – javna nabavka sanitetskog i medicinskog materijala


21.05.2015.

Dodatno pojašnjenje konkursne dokumentacije za javnu nabavku sanitetskog i medicinskog materijala


15.05.2015.

Pojašnjenje konkursne dokumentacije za javnu nabavku sanitetskog i medicinskog materijala


08.05.2015.

Konkursna dokumentacija za javnu nabavku lekova


06.05.2015.

Obaveštenje o dodeli ugovora – OBEZBEĐENJE

Obaveštenje o dodeli ugovora – ODRŽAVANJE INFORMACIONOG SISTEMA


04.05.2015.

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku sanitetskog i medicinskog materijala

Konkursna dokumentacija za javnu nabavku sanitetskog i medicinskog materijala


21.04.2015.

Konkursna dokumentacija za javnu nabavku usluga održavanja informaconog sistema Instituta za mentalno zdravlje


03.04.2015.

Obaveštenje o dodeli ugovora za javnu nabavku molersko – farbarskih radova

Obaveštenje o dodeli ugovora za javnu nabavku dobara – kancelarijske opreme


10.03.2015.

Konkursna dokumentacija za javnu nabavku usluga obezbeđenja imovine i lica


06.03.2015.

Konkursna dokumentacija za javnu nabavku radova – molersko-farbarskih radova


11.02.2015.

Konkursna dokumentacija za javnu nabavku dobara – kancelarijske opreme


14.01.2015.

Pojašnjenje konkursne dokumentacije za javnu nabavku dobara – kancelarijske opreme


12.01.2015.

Produženje roka za javnu nabavku dobara – kancelarijske opreme


09.01.2015.

Dodatno pojašnjenje konkursne dokumentacije za javnu nabavku dobara – kancelarijske opreme


06.01.2015.

Ispravka tehničke greške u konkursnoj dokumentaciji za javnu nabavku dobara – kancelarijske opreme


31.12.2014.

Konkursna dokumentacija za javnu nabavku dobara – kancelarijske opreme


23.10.2014.

Izmene i dopune konkursna dokumentacija za javnu nabavku usluga održavanje higijene i serviranja hrane


30.09.2014.

Konkursna dokumentacija za javnu nabavku usluga održavanja higijene i serviranja hrane

Konkursna dokumentacija za javnu nabavku dobara – obroka za pacijente


18.09.2014.

Obaveštenje o dodeli ugovora o javnim nabavkama male vrednosti


10.09.2014.

Dodatno pojašnjenje za učešće u javnoj nabavci radova investicionog održavanja


04.09.2014.

Obaveštenje o dokazivanju ispunjenosti obaveznih uslova za učešće u javnoj nabavci radova investicionog održavanja


20.08.2014.

Konkursna dokumentacija za javnu nabavku radova investicionog održavanja u Odeljenju za specijalističko – konsultativne preglede Klinike za odrasle Instituta za mentalno zdravlje


29.07.2014.

Konkursna dokumentacija za za javnu nabavku dobara – materijala za održavanje higijene

Konkursna dokumentacija za javnu nabavku usluga pranja i peglanja veša


10.07.2014.

Obavestenje o dodeli ugovora o javnoj nabavci dobara – kancelarijskog materijala


11.06.2014.

Obavestenje o dodeli ugovora o javnoj nabavci dobara – lekova

Obavestenje o dodeli ugovora o javnoj nabavci dobara – sanitetskog i med. potrosnog materijala


06.06.2014.

Pojašnjenje konkursne dokumentacije za javnu nabavku kancelarijskog materijala

Konkursna dokumentacija za javnu nabavku kancelarijskog materijala


03.06.2014.

Konkursna dokumentacija za javnu nabavku kancelarijskog materijala


16.05.2014.

Obavestenje o dodeli ugovora o javnim nabavkama radova investicionog odrzavanja


06.05.2014.

Obavestenje o dodeli ugovora o javnim nabavkama obezbeđenja i inf. sistema


25.04.2014.

Izmena i dopuna konkursne dokumentacije za lekove

Izmena i dopuna konkursne dokumentacije za sanit. i med. potrošni materijal


16.04.2014.

Izmena konkursne dokumentacije za javnu nabavku sanit. i med. materijala

Izmena konkursne dokumentacije za javnu nabavku sanit. i med. materijala 2


07.04.2014.

Konkursna dokumentacija za javnu nabavku dobara – lekova

Konkursna dokumentacija za javnu nabavku dobara – san. i med. materijal

Poziv za podnošenje ponuda – lekovi

Poziv za podnošenje ponuda – san. i med. materijal


28.03.2014.

Ispravka konkursne dokumentacije – zamena prozora


26.03.2014.

Ispravka konkursne dokumentacije – usluge obezbedjenja i osiguranja lica

Ispravka konkursne dokumentacije – odrzavanje informacionog sistema


21.03.2014.

Konkursna dokumentacija za održavanje informacionog sistema

Konkursna dokumentacija za javnu nabavku radova – zamena prozora

Dopuna konkursne dokumentacije za javnu nabavku obezbedenja imovine i lica

Obavestenje o izmenama i dopunama konkursne dokumentacije za javnu nabavku obezbedenja imovine i lica


12.03.2014.

Dopuna konkursne dokumentacije za javnu nabavku obezbedenja imovine i lica – produzen rok

Dopuna konkursne dokumentacije za javnu nabavku obezbedenja imovine i lica


07.03.2014.

Javna nabavka usluga obezbeđenja imovine i lica