Šef Službe za nemedicinske poslove: Branka Nikolić, dipl. ekonomista

Služba za nemedicinske poslove ima za cilj da blagovremeno i efikasno obezbedi sve preduslove za blagovremeno i pravilno obavljanje poslova iz svoje nadležnosti a u cilju kvalitetnog izvršavanja osnovne delatnosti Instituta u celini.
               
U okviru ove Službe objedinjeni su pravni i opšti poslovi, ekonomsko-finansijski poslovi kao i tehnički poslovi koji se obavljaju u Institutu, kroz sledeće uže organizacione jedinice:

– Odsek za pravne i opšte poslove
– Odsek za finansijske poslove