Шеф Службе за немедицинске послове: Бранка Николић, дипл. економиста

Служба за немедицинске послове има за циљ да благовремено и ефикасно обезбеди све предуслове за благовремено и правилно обављање послова из своје надлежности а у циљу квалитетног извршавања основне делатности Института у целини.
               
У оквиру ове Службе обједињени су правни и општи послови, економско-финансијски послови као и технички послови који се обављају у Институту, кроз следеће уже организационе јединице:

– Одсек за правне и опште послове
– Одсек за финансијске послове