Šef Kabineta za kliničke studije
Klinički assist. dr sci Čedo Miljević, spec. psihijatrije, naučni saradnik