Шеф службе: Магистар фармације Александра Тодоровић
Главна сестра службе: Љиљана Луковић, вмс
Апотека: Магистар фармације, Александра Тодоровић
 
Updated 19.02.2019. Основна делатност ове Службе везана је за лечење менталних поремећаја али и превенцију појаве нежељених дејстава, погрешне употребе и/или злоупотребе психоактивних лекова.
 
У оквиру ове Службе формиран је Кабинет за клиничке студије који се бави извођењем и праћењем клиничких студија у Институту.
 
Апотека је ангажована на снабдевању и дистрибуцији лекова унутар Института. Надлежност ове организационе јединице је и анализа потрошње по принципима фармакоепидемиологије и фармакоекономике, приказивању резултата и примени у унапређењу фармакотерапије.
 
Биохемијска лабораторија опремљена је савременим биохемијским и хематолошким апаратима и осталим средствима и материјалима неопходним за квалитетну лабораторијску дијагностику. Контрола рада се врши свакодневно стандардизованим контролним серумима и крвљу, те два пута годишње и контролама из националног програма спољашње контроле квалитета СНЕQАС – МЕДИЦИНСКА БИОХЕМИЈА, Друштва медицинских биохемичара.
У оквиру Службе радe се различитe анализe из области медицинске биохемије (биохемијске анализе, анализе урина, тестови детекције наркотика из урина, хематолошке анализе, концентрацијa лекова- антиепилептика).Годишње се уради око 40000 анализа за око 4000 пацијената Института за ментално здравље.
 
Систем квалитета Служба остварује поштујући принцип усмерености на кориснике – лекаре и пацијенте – пружањем квалитетне и правовремене услуге, информисањем и усавршавањем, праћењем развоја клиничко-биохемијске дијагностике, увођењем савремених и ефикасних метода испитивања, тачним и правовременим налазима.Све наведено остварује се изузетним ангажовањем свих запослених у Служби за фармацеутску делатност и лабораторијску дијагностику, као и подршком Управе Института за ментално здравље.
У најширем смислу, запослени у Служби баве се лечењем, едукацијом и истраживањем, праћењем пацијената и после отпуста, формирањем и одржавањем базе података за потребе својих организационих јединица.Запослени су дужни да се континуирано едукују и стручно усавршавају у току рада.