Protokol Ministarstva zdravlja Republike Srbije za zaštitu i postupanje sa ženama koje su izložene nasilju

Istitut za mentalno zdravlje primenjuje poseban protokol Ministarstva zdravlja Republike Srbije za zaštitu i postupanje sa ženama koje su izložene nasilju. Posebni protokol je instrument za prepoznavanje, evidentiranje i dokumentovanje rodno uslovljenog nasilja, sa ciljem da se zdravstveni radnici/e i zdravstveni saradnici/e uključe i reaguju na planu otkrivanja, suzbijanja i prevencije ove neželjene društvene pojave.Razumevanjem i prihvatanjem svoje uloge, zdravstveni radnici/e, doprinose rešavanju problema nasilja nad ženama. Od suštinske je važnosti imati svest i preuzeti odgovornost u otkrivanju, dokumentovanju i reagovanju na rodno uslovljeno nasilje.

Pridružujemo se obeležavanju Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama i inicijativama za unapređenje multisektorske zaštite žrtava nasilja regulisane Zakonom o sprečavanju nasilja u porodici.

 

 

Please follow and like us: