Савремени трендови у заштити менталног здравља постављају захтев за мултидисциплинарним приступом с обзиром да је рад са пацијентима који имају менталне поремећаје сложен и вишеструко захтеван процес. Медицинске сестре и техничари су неопходни чланови мултидисциплинарног тима, а њихов допринос је специфичан и значајан. У овим оквирима важно је стално проширивање њихових теоријских и практичних знања односно развој личних и стручних капацитета. Медицинске сестре и техничари из Института за ментално здравље су континуирано укључени у процес едукације кроз редовне активности Института, кроз укључивање у рад стручних скупова и конференција и кроз сарадњу са сродним институцијама.

У Институту је запослено 104 медицинске сестре и техничара, 4 радна терапеута и 6 лабораторијских сестара. Од укупног броја сестара и техничара 26 има Високу здравствену струковну школу. Шест сестара је завршило специјализацију из здравствене неге у психијатрији.

У Институту за ментално здравље се од његовог оснивања одвија практична настава за студенте Високе здравствене струковне школе, средње Зуботехничке школе и средње Медицинске школе што је потврда да је функционисање и рад медицинских сестара у Институту организован у складу са стандардима и савременом праксом.

Медицинске сестре укључене су у рад свих организационих јединица Инситута, с тим да је више од половине запослених медицинских сестара и техничара укључено у рад клиничких одељења за децу и одрасле.

Управљање сестринством организовано је кроз рад Колегијума сестара у чијем саставу је главна сестра Института и главне сестре одељења и служби.

Главне сестре/техничари:

Марина Лучић, струковна медицинска сестра , специјалиста струковна сестра – област здравствена нега у психијатрији, главна сестра Института за ментално здравље, сарадник практичне наставе на Високој здравственој школи струковних студија у Београду.

Златко Вујин, струковни медицински техничар, специјалиста струковни техничар – област здравствена нега у психијатрији, заменик главне сестре ИМЗ-а и главни техничар Одељења за специјалистичко-консултативне прегледе, сарадник практичне наставе на Високој здравственој школи струковних студија у Београду и главни техничар Клинике за одрасле.

Снежана Златанов, струковна медицинска сестра, специјалиста струковна сестра – област здравствена нега у психијатрији, главна сестра Одеска за епилепсије и клиничку неурофизиологију
Милица Богојевић, струковна медицинска сестра, специјалиста струковна сестра – област здравствена нега у психијатрији главна сестра Клиничког одељења за психотичне поремећаје-интезивна неге и полуинтезивне неге.

Биљана Иванковић, струковна медицинска сестра, специјалиста струковна сестра – област здравствена нега у психијатрији , главна сестра Клиничког одељења за кризна стања и афективне поремећаје.

Зорица Молдован, струковна медицинска сестра, специјалиста струковна сестра – област здравствена нега у психијатрији, главна сестра Дневне болнице за одрасле.

Биљана Милићевић, струковна медицинска сестра, специјалиста струковна сестра – област здравствена нега у психијатрији, главна сестра Клинике за децу и омладину,специјалиста здравствене неге у психијатрији.

Емилија Ђорђић, струковна медицинска сестра, специјалиста струковна сестра – област здравствена нега у психијатрији , главна сестра Дневне болницу за децу.

Зорица Мићић, струковна медицинска сестра, главна сестра Дневне болнице за адолесценте
Наташа Цветковић, струковна медицинска сестра, главна сестра Клиничког одељења за децу и адолесценте.

Милка Јавор, струковна медицинска сестра, специјалиста струковна сестра – област здравствена нега у психијатрији, главна сестра Клинике за болести зависности.

Дорина Микић, виша медицинска сестра, главна сестра Дневне болнице за алкохолизам.

Јелена Бајић, струковна медицинска сестра , главна сестра Дневне болнице за алкохолизам (Паунова 2).

Љиљана Луковић, лаборант, главна сестра Кабинета за клиничке студије, лабораторијску дијагностику и фармацеутску делатност.

Оливера Милошевић, струковна медицинска сестра, специјалиста струковна сестра – област здравствена нега у психијатрији, главна сестра Одсека за медицинску генетику.

Радна терапија

У ИМЗ-у се поред других видова терапије, спроводи и окупациона радна терапија која је медицински прописана и стручно вођена од стране радних терапеута. Радни терапеут користи сложене менталне и физичке активности (“окупације”) које помажу пацијенту у оздрављењу од психичке болести или поремећаја. Стручност радног терапеута огледа се у његовом познавању активности и техника окупационе и радне терапије, у знању како његов ангажман у тим активностима утиче на људске способности и у познавању ефеката болести и неспособности на активности свакодневног живота. Нјегове активности усмерене су на побољшање пацијентових способности, путем сврсисходних активности које повољно утичу на здравље,лично добро осећање и животно задовољство.

Радни терапеут у ИМЗ о сваком пацијенту сакупља податке и информације за одређивање нивоа и способности функционисања,а на основу којих одређује пацијентове потребе,циљеве третмана,доноси и реализује план рада, врши евалуацију и сумирање резултата. Током терапијског процеса радни терапеут води медицинску документацију.

Технике радне терапије које користи углавном су из области примењене уметности,а резултати рада су често права мала уметничка дела која излажемо на продајним изложбама радова пацијената. Изложбе су веома корисне за саме пацијенте,јер служе као средство додатне мотивације за окупацију. У програму рада имамо планиране три редовне изложбе,а уз помоћ спонзора организујемо и ванредне изложбе изван просторија Института.

Чланови тима радних терапеута:

Цветана Бајкин
Далиборка Калајџић
Бранка Ћирић
Верица Милић

Конгрес радних терапеута Србије
Активности у оквиру радне терапије / експонатиИзложбе ван Института