РЕАКРЕДИТАЦИЈА СИСТЕМСКЕ ПОРОДИЧНЕ ПСИХОТЕРАПИЈЕ ОД СТРАНЕ ЕАП

Updated 7.11.2018. Едукација из Системске породичне психотерапије, коју организује Одсек за брак и породицу Института за ментално здравље, 24. октобра 2018. године акредитована је од стране European Association for Psychotherapy (EAП) са седиштем у Бечу за период од 7 година. Акредитација је поново извршена на основу процене ЕАП и будући да је Институт испунио све потребне европске стандарде, проглашен је поново за European Accredited Psychotherapy Training Institute (EAПTИ).

Please follow and like us: