Updated 12.04.2018.

ПубликацијеПСИХИЈАТРИЈА ДАНАС

“Психијатрија данас” је званични часопис Удружења психијатара Србије, који се објављује два пута годишње. Часопис је од 1969. до 1975. године излазио под називом “Анали Завода за ментално здравље” (26 публикованих бројева).
Индексиран је у следећим базама података:
• PsychoInfo
• Psychological Abstracts
• Ulrich’s International Periodicals Directory
• SocioFakt

…. детаљније
 
 
ПУБЛИКАЦИЈЕ АУТОРА ИЗ ИМЗ – НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКИ РАДОВИ

2017.
Pejuskovic B, Lecic Tosevski D, Toskovic O. Longitudinal study of posttraumatic stress disorder in the community – risk and recovery factors. J Nerv Ment Disorders 2017; 205(2): 77-82.
2016.
Carakovac Mia,Jovanovic Jelena,Kalanj Marko,Rudic Nenad,Aleksic-Hil Olivera,Aleksic Branko,Villalobos Itzel Bustos,Kasuya Hideki,Ozaki Norio,Lecic-Tosevski Dusica M,Pejovic-Milovancevic Milica M (2016) Serbian Language version of the Modified Checklist for Autism in Toddlers, Revised, with Follow-Up: Cross-Cultural Adaptation and Assessment of Reliability, SCIENTIFIC REPORTS, vol. 6, br. , str. – (Article)
2015.
Lloyd CE, Sartorius N, Cimino LS….Lecic-Tosevski D, et al. The INTERPRET-DD study of diabetes and depression: a protocol. Diabet Med. 2015;32(7):925-34.

…. детаљније
 
 
ПУБЛИКАЦИЈЕ АУТОРА ИЗ ИМЗ – КЊИГЕ И ПОГЛАВЉА

Уџбеници
Монографије
Поглавља

…. детаљније
 
 
ПУБЛИКАЦИЈЕ АУТОРА ИЗ ИМЗ – ВОДИЧИ

1. Национални водич добре клиничке праксе за дијагностиковање и лечење схизофреније

2. Национални водич добре клиничке праксе за дијагностиковање и лечење алкохолизма

3. Национални водич добре клиничке праксе за дијагностиковање и лечење депресије

…. детаљније
 
 
ПУБЛИКАЦИЈЕ У ИЗДАЊУ ИМЗ – КЊИГЕ И ПОГЛАВЉА

…. детаљније
 
 
БИЛТЕН

Билтен бр.6
Билтен бр.5
Билтен бр.4
Билтен бр.3
Билтен бр.2
Билтен бр.1

…. детаљније