ПРОФ.ДР ДУШИЦА ЛЕЧИЋ ТОШЕВСКИ – НАЦИОНАЛНИ ЕКСПЕРТ ЗА ОБЛАСТ МЕНТАЛНОГ ЗДРАВЉА

 
Проф.др Душица Лечић Тошевски је 28. Марта 2016. године од стране
Министарства здравља именована за националног експерта за област
менталног здравља у сарадњи са Светскомздравственом организацијом.