Прим. Др Лелица Костић- субспецијалиста психотерапије

Прим. Др Лелица Костић је 17.12.2012. одбарнила на Медицинском факултету у Беогарду, субспецијалистички рад под називом “Проксемични знак као одраз оптималне дистанце у аналитичкој психотерапији ” и тиме стекла назив субспецијалисте психотерапије.