ПРЕИМЕНОВАЊЕ ОДСЕКА ЗА ЕПИЛЕПСИЈЕ И КЛИНИЧКУ НЕУРОФИЗИОЛОГИЈУ “ПРОФ. ДР ДРАГОСЛАВ ЕРЦЕГОВАЦ”

Prof. dr Dragoslav Ercegovac12. децембра 2014. године у Институту за ментално здравље одржана је свечаност поводом именовања Одсека за епилепсије и клиничку неурофизиологију “Проф. др Драгослав Ерцеговац” у присуству чланова његове породице.

Проф. др Драгослав Ерцеговац основао је 1969. године Одсек за психофизиологију и клиничку неурофизиологију у коме је започет рани развој југословенске клиничке неурофизиологије, донети савремени стандарди за рад ЕЕГ лабораторија и започета едукација кадрова за ЕЕГ и епилептологију. У периоду од 1970 до 1995. године шестомесечни течај за лекаре специјалисте са успехом завршило је 128 специјалиста неуролога, неуропсихијатара, неурохирурга, инфектолога и неуропедијатара СФРЈ. Истовремено одвијала се и ЕЕГ школа за техничаре, која је обухватала практичну наставу у ЕЕГ лабораторији, и теоретске едукације у трајању од 4 месеца. У периоду од 1970 до 1994. године школу за техничаре са успехом је завршило и добило сертификат 148 ЕЕГ техничара. Проф. Ерцеговац је у Одсеку развијао и нове методе у епилептологији и ЕЕГ, па је тако 1981. године уведена метода одређивања концентрације антиепилептика у серуму, 1982. године је уведена метода мерења евоцираних потенцијала (визуелних, можданог стабла и соматосензорних), а крајем осамдестих година први когнитивни евоцирани потенцијали (ЦНВ и П300) и први покушаји квантитативне анализе ЕЕГ.