POREMEĆAJI ISHRANE – KURS ZA MLADE PSIHIJATRE I PSIHOLOGE

Institut za mentalno zdravlje u saradnji sa Udruženjem psihijatara Srbije organizuje kurs o poremećajima ishrane za mlade psihijatre i psihologe. Kurs će držati profesor Kristofer P. Sabo, MD, PhD, DSC (University of the Witwatersrand, Johanezburg, Južna Afrika). Kurs će biti održan u Institutu za mentalno zdravlje 12. februara 2019. godine sa 80 mladih kolega iz svih univerzitetskih centara u Srbiji. Profesor Sabo, ekspert za poremećaje ishrane, promovisan je u gostujućeg profesora Medicinskog fakulteta, Univerziteta u Beogradu, a ovaj kurs predstavlja nastavak naše saradnje.

Premećaji ishrane su među naučestalijim, onesposobljavajućim psihijatrijskim poremećajima sa mogućim smrtnim ishodom i predstavljaju veliki problem, koji može stvoriti i otpor, kako kod profesionalaca iz oblasti mentalnog zdravlja tako i kod pacijenata. Ovi problemi utiču pre svega na adolescente i mlade žene, ali ne samo na njih. Iako su na stereotipan način dijagnostikovani u zapadnim, urbanim društvima, njihovo pojavljivanje u širim grupama populacije dovodi u pitanje navedeni stereoptip. Svest o neophodnosti promene u tom smislu bila je kritična u obezbeđivanju adekvatne dijagnoze i tretmana. Iako je jasno koliko je komplikovano lečenje navedenih poremećaja, ukoliko postoji dovoljna informisanost i neophodna veština, uspešni ishodi su mogući.

Kurs će biti fokusiran na sledeće: dijagnostičke kriterijume (DSM-5, ICD-11); diskusiju o odabranim, važnim temama; kliničku diskusiju (mlade kolege će prezentovati slučajeve iz kliničke prakse). Namera je da se učesnicima omogući bolje razumevanje dijagnoze poremećaja ličnosti, važnih odabranih tema povezanih sa poremećajima ishrane i kliničkim pristupima.