Похвала УНИЦЕФ-а ИМЗ-у и предлог за даљу сарадњу

Ове недеље Институт за Ментално Здравље је добио писмо од УНИЦЕФ-а у коме се похваљује рад Кабинета за заштиту деце од злостављања и занемаривања, те Институт види као једину институцију која квалитетно може и даље да предводи предстојеће промене, а у циљу унапређења менталног здравља младих. Такође, УНИЦЕФ предлаже и даљу сарадњу, те пружа сву даљу подршку у том смислу.