Umetnici iz različitih oblasti dolaziće da (bez ikakve materijalne nadoknade) hospitalizovanim i dispanzerskim pacijentima Instituta za mentalno zdravlje podare lepe trenutke.

U Institutu za mentalno zdravlje ove jeseni, zahvaljujući značajnom podsticaju i podršci direktorke profesorke dr Dušice Lečić Toševski, ponovo počinje s radom Kulturni krug sredom (KKS). Umetnici iz različitih oblasti dolaziće da (bez ikakve materijalne nadoknade) hospitalizovanim i dispanzerskim pacijentima omoguće kontakt sa umetničkim i duhovnim vrednostima kako bi kroz ovakvu vrstu komunikacije došlo do smanjenja deprivacije (osećanje uskraćenosti po pitanju onih stvari za koje osoba veruje da na njih ima pravo, a ispoljava se kao nezadovoljstvo koje ljudi osećaju onda kada uporede svoj društveni položaj sa drugim i shvate da su u nepovoljnijoj situaciji od njih).

Zatim, tu je i smanjenje destigmatizacije (diskriminacija zbog duševnih bolesti od kojih neupućeni doživljavaju kao nešto strašno, malte ne zarazno i ružno). I uz sve rečeno, sledi i edukacija ili obrazovanje samih pacijenata o važnosti uspostavljanja kontakta sa kreativnošću, kao i bližnjih koji žele da pomognu svojim koji su pacijenti ove ustanove, relevantne za Jugoistočnu Evropu.

Kada se razmišljalo kako da se osmisli Kulturni krug sredom, u Institutu za mentalno zdravlje u Palmotićevoj pošlo se od sledeće premise: „Šta drugo znači kultura ako ne izmamljivanje onog najfinijeg, najnežnijeg i najsuptilnijeg iz grube materije života, putem umetnosti i ljubavi?” (Jučerašnji svet, Stefan Cvajg).

– Kulturni krug sredom u Institutu za mentalno zdravlje biće dragoceni deo terapijskog procesa koji će, ogledanjem u kreativnosti drugih i uživanjem u njoj, intenzivirati efekte standardnog rada sa osobama koje imaju psihičke tegobe – kaže Svetlana Zdravković, predsednik komisije za kulturni krug sredom, doktor psihologije.

Aktivnosti Kulturnog Kruga sredom od oktobra 2012. godine:

– Februar 2020. Koncert pevačke grupe Ogrlica od bisera

– Februar 2019. Koncert Hora Hrama Sveti Sava
– Decembar 2018. Koncert hora Collegium Musicum
– Novembar 2018. Koncert Irene i Ane Simonuti
– Oktobar 2018. OKTOBARSKI KONCERT BENDA PLUTONIA
– Jun 2018. Koncert Hora i Studija “Melodi”
– Maj 2018. Koncert Hora Filološkog fakulteta „Lučinuška“
– April 2018. Koncert „Vitamin B“, Sonja Kalajić i Darko Armenski
– Mart 2018. Koncert Marry Gospel hora
– Februar 2018. Koncert benda “Plutonia”
– Decembar 2017. Decembarski nastup tria „Alliluia“
– Novembap 2017. Koncert Miloša Nikolića i odseka za srpsko tradicionalno pevanje i sviranje muzičke škole “Mokranjac”
– Oktobar 2017. Veče ruskih i romskih pesama
– Jun 2017. JUNSKI KONCERT TRIA SENSARTIKA
– Maj 2017. MAJSKO GOSTOVANJE DEJANA TIAGO STANKOVIĆA
– April 2017. Koncert Hora Filološkog fakulteta „Lučinuška“
– Mart 2017. Nastup Miloša Nikolića i saradnika
– Februar 2016. Nastup hora “Braća Baruh”
– Decembar 2016. Gostovanje hora ARS VOCALIS
– Novembar 2016. Gostovanje benda Plutonia
– Jun 2016. Gostovanje kvarteta “GRM”
– Maj 2016. Koncert Hora Filološkog fakulteta „Lučinuška“
– April 2016. P