Klub za adolescente „Pasaž“, otvoren je svake prve srede u mesecu od 17 do 20č i namenjen pacijentima koji su završili hospitalno lečenje u Dnevnoj bolnici za adolescente.

Klub radi po principima socioterapijske grupe koja delom koristi tehniku grupne analize usmerene ka relacionim poremećajima, a delom tehniku ekspresivne terapije, sve u cilju uspostavljanja stabilne remisije i prevencije recidiva mentalnih poremećaja adolescenata i mladih.

Klub vode psihijatar – psihoterapeut i medicinska sestra, a u realizovanje kreativnih aktivnosti direktivno se uključuju pacijenti. To rezultira čestim izložbama fotografije, čitanjem spostvene poezije i proze, razmenom iskustava u konkurisanju za stipendije i sa putovanja, kao i esejističkim izveštajima po povratku adolescenata sa njih. Kroz Pasaž je pripreman audio komad „Podstanari-Unterwohner“ kojim su adolescenti kroz trojezičnu igru rečima i zvucima prikazali svoju potragu za identitetom, vođenu splitingom i projektivnim identifikacijama. Dokaz uspesne integracije je sam život ove radio drame, koja je posle premijernog izvođenja na „Pasažu“, pod nazivom “Audio razglednica iz Beograda”, u formi zvučne instalacije predstavljena u galerijskom prostoru Lothringer 13/laden u Minhenu, a u okviru izložbe EXIT (Ausgang). O ovome je izvestio književni list br 95/96 pod naslovom “Razumemo se (…kad hoćemo).”

U okviru „Pasaža“ povremeno se formiraju vršnjačke grupe samopomoći, koje su aktivne u borbi za ljudska prava, u prevenciji samoubistva mladih i destigmatizaciji mentalnih poremećaja.