Socioterapijski Klub lečenih alkoholičara Instituta za mentalno zdravlje osnovan je 16.03.1963. godine. Najstariji je, najorganizovaniji i vodeći Klub u Srbiji. Predstavlja vid produžene terapije zasnovane na principu samopomoći.

U Klubu, lečeni alkoholičari uče i usvajaju zdrave obrasce ponašanja u svim sferama društvenih odnosa. Specifičnost Kluba je u tome da članovi sami osmišljavaju, planiraju i realizuju sve aktivnosti u kojima učestvuju. Radom Kluba rukovode terapeuti koji prisustvuju svim sastancima Kluba.

Klub održava redovne sastanke četvrtkom od 16-20.30 časova u prostorijama Dnevne bolnice Klinike za bolesti zavisnosti. Svakom sastanku Kluba, prosečno, prisustvuje oko 100 članova, trećina članova je aktivna preko 5 godina.

AKTIVNOSTI

Aktivnosti Kluba mogu se podeliti na aktivnosti koje se odvijaju u klupskim prostorijama i van njih. Centralni događaj svakog četvrtka je tema koja se održava u terminu od 18-19 časova. Sadržaji tema su različiti:
– stručna predavanja terapeuta
– predavanja članova kluba
– tribine o lečenju alkoholizma
– teme zabavnog karaktera
– teme po slobodnom izboru članova
– teme gostiju – članova drugih klubova lečenih alkoholičara

Značajan deo aktivnosti članova realizuje se i ostalim danima van prostorija Kluba.
Zbog velikog broja članova, aktivnosti Kluba realizuju se kroz rad sekcija.

Kulturno-informativna sekcija
organizuje posete pozorištu, muzejima i drugim kulturnim znamenitostima. Uređuje i organizuje izdavanje klupskog lista „Osvit“.

Sekcija za međuklupsku saradnju
ostvaruje saradnju sa drugim klubovima kroz posete skupšinama, uzajamne radne posete, učešće u tribinama.

Sportska sekcija
svoje aktivnosti realizuje kroz igranje šaha, stonog tenisa i plivanja.

Planinarska sekcija
Aktivnosti ove sekcije su organizacije izleta i druženja u prirodi.

Sekcija domaćina
vodi brigu o održavanju prostorija Kluba, o evidenciji dolazaka i radu kafe kuhinje.

Sekcija za prihvat novih članova
Suština rada ove sekcije je da stariji, dobro edukovani i terapijski stabilni članovi, pomažu mlađim da savladaju otpore prema lečenju koristeći sopstvena iskustva.

Sekcija za primarne pacijentkinje i saradnice
pomaže mlađim pacijentkinjama i saradnicama u terapiji, organizuje literarne večeri i muzičke kvizove i posete koncertima klasične muzike.

U svim aktivnostima rada sekcija učestvuju saradnici i ostali članovi porodice.
Preuzmite brošuru