Кабинет за треће доба представља организациону јединицу Одсека за специјалистичко-консултативне прегледе Клинике за одрасле Института за ментално здравље.

Основан је са циљем дијагностиковања и лечења психичких поремећаја пацијената изнад 65. године живота и пацијената различитих старосних група који манифестују когнитивно-мнестичке поремећаје. Свеобухватан приступ у лечењу подразумева и индивидуални супортивни и едукативни рад са члановима породица ових категоријалних група пацијената и социорехабилитациони третман који се спроводи у социотерапијском Клубу „ Треће доба“.

У Кабинету за треће доба радно су ангажовани:
– Др Љубица Видић, психијатар, шеф
– Снежана Јеличић, дипл.социјални радник, спец.
– Вера Милић, виша мед.сестра, радни терапеут

У склопу Кабинета за треће доба основан је Клуб ”Треће доба”. Клуб за пацијенте и особље, органиyује се понедељком, у термину од 15,00 до 17,00 часова, за реализацију терапијских активности у смислу окупационо-радно-терапијског третмана, ресоцијализације, релаксације, анимације, едукације и саветодавног рада са пацијентима и члановима њихових породица, али и са свима онима који желе да се ангажују око неге и бриге о старијим лицима. Клуб је почео са радом 07.04.2008.године. Број чланова Клуба је релативно константан, а активности организатора и чланова се сваком годином обогадјују и успешно реализују уз помоћ и подршку друштвених, културних и социјалних институција, а у складу са потребама корисника и на иницијативу активних учесника.