U Institutu za mentalno zdravlje deluju četiri kluba pacijenata, neki od njih već dugi niz godina.

Klubovi omogućavaju produžen i obogaćen kontakt korisnika sa psihijatrijskom ustanovom. Osnovna svrha ovih klubova je pružanje informacija i edukacija pacijenata kao i članova porodica o psihijatrijskim poremećajima, pružanje psihosocijalne podrške, socioterapijski pristup i rehabilitacija. Osim toga, afirmišu se razni vidovi radne, okupacione i umetničke terapije. Značajan deo aktivnosti klubova odvija se van Instituta, kroz posete, obilaske, druženja i saradnju sa drugim društvenim, kulturnim, umetničkim i sportskim organizacijama.

Rad klubova organizuju stručnjaci Instituta za mentalno zdravlje.
KLUB SREDOM | KLUB LEČENIH ALKOHOLIČARA | KLUB PASAŽ | KABINET ZA TREĆE DOBA