Šef Kabineta: Klinički assist. dr sci Bojana Pejušković, spec. psihijatrije
Administrator Kabineta: Jelena Mirić Odžić, jelena.odzic@imh.org.rs, tel. 3307565