Шеф Кабинета: Клинички ассист. др сци Бојана Пејушковић, спец. психијатрије
Администратор Кабинета: Јелена Мирић Оџић, jelena.odzic@imh.org.rs, тел. 3307565