Updated 22.11.2017. Одсек за медицинску генетику “Проф. др Славка Морић-Петровић” састоји се од генетског саветовалишта и генетичке лабораторије. У оквиру генетичког саветовалишта пружа се прецизан генетички савет везан за тачно дефинисање ризика за преношење, обољевање и превенцију наследних обољења. У оквиру генетичке лабораторије врше се анализе на цитогенетском нивоу на ћелијама добијеним из плодове воде (амниоцентеза), ћелија из феталне крви (кордоцентеза), ћелије добијене биопсијом хорионских чупица (ЦВС), ћелија из периферне крви (кариотип), ћелија из абортног материјала и ћелија добијених биопсијом коже пробанта (фибробласт коже). У генетској лабораторији примењује се и метода молекуларне цитогенетике ФИСХ (флуоресцентна in situ хибридизација) која се примењује у анализи нативних ћелија плодове воде у циљу брзе дијагностике најчешћих нумеричких хромозомских аберација.
 
Одсек има велики број регистрованих особа са Дауновим синдромом (Sy. Down), синдромом фрагилног X (Sy. FraXq), као и са другим синдромима који су понекад удружени са психијатриским обољењима. Тим Одсека бави се и едукацијом, истраживањима и одржавањем базе података.
 
Шеф одсека: Др Марко Јелисавчић, специјалиста педијатрије
 
Чланови тима Одсека за медицинску генетику “Проф. Др Славка Морић-Петровић”:
Др Снежана Бранковић, неуропсихијатар, Dr Sci., истраживач сарадник
Гордана Радивојевић, MSc., молекуларни биолог
Петромила Субота, лабораторијски техничар
Оливера Милошевић, ВМС, специјалиста здравствене неге у психијатрији
 
Радно време Одсека за медицинску генетику “Проф. др Славка Морић-Петровић”:
Сваког радног дана од 8 до 15 часова, осим уторка од 8 до 16 часова.
 
Радно време генетичког саветовалишта:
Понедељак, уторак и петак од 9 до 13 часова
Контакт телефон: 011 3307 587
Е-маил: genetika.imz@imh.org.rs