Одсек за медицинску генетику “Проф. др Славка Морић-Петровић” састоји се од генетичког саветовалишта и генетичке лабораторије. У оквиру генетичког саветовалишта пружа се генетички савет везан за тачно дефинисање ризика за преношење, обољевање и превенцију наследних обољења. Пацијенти се такође јављају и због планирања пренаталног или постнаталног испитивања. У оквиру пренаталног испитивања у генетичко саветовалиште се јављају:

  • труднице старије од 35 година,
  • труднице са патолошким УЗ налазом плода
  • труднице са суспектним биохемијским скринингом првог или другог триместра
  • труднице са оптерећеном репродуктивном анамнезом (претходне трудноће или рођење детета са генетичким поремећајем)
  • труднице са оптерећеном породичном анамнезом (генетичка обољења у породицама супружника)
  • у случају коришћења лекова или излагања јонизујућем зрачењу током трудноће

Материјал за пренаталну дијагностику се узоркује у оквиру гинеколошких клиника и прослеђује у генетичку лабораторију Одсека, где се врши испитивање на цитогенетичком нивоу, анализом кариотипа. Испитивање се врши на ћелијама добијеним из узорка плодове воде (путем амниоцентезе), лимфоцитима феталне крви (кордоцентеза), ћелијама добијеним биопсијом хорионских чупица (хориоцентеза – ЦВС), и ћелијама из абортног материјала. Време за издавање налаза зависи од врсте узорка и оно износи 2-3 недеље за узорак амниоцентезе и недељу дана за остале пренаталне узорке.

У оквиру постнаталне дијагностике у генетичко саветовалиште се јављају:

  • брачни парови или појединци са проблемима стерилитета
  • брачни парови са понављаним губицима трудноћа (више од три)
  • деца са развојним поремећајима
  • чланови породице особе са дијагностикованим генетичким поремећајем

Материјал за постнаталну анализу кариотипа се узима у лабораторији Одсека узорковањем крви пацијентима. Време издавања налаза износи две недеље од дана узорковања крви.
Тим Одсека бави се и едукацијом из области медицинске генетике и рада у цитогенетичкој лабораторији, истраживањима и одржавањем базе података.

Шеф одсека: Др Марко Јелисавчић, специјалиста педијатрије

Чланови тима Одсека за медицинску генетику “Проф. Др Славка Морић-Петровић”:
Гордана Радивојевић-Пилић, Mр сци. молекуларни биолог
Петромила Субота, лабораторијски техничар
Ивана Бакочевић, медицинска сестра

Радно време Одсека за медицинску генетику “Проф. др Славка Морић-Петровић”:
Сваког радног дана од 8 до 15 часова, осим уторка од 8 до 16 часова.

Радно време генетичког саветовалишта:
Понедељак, уторак од 9 до 13 часова
Контакт телефон: 011 3307 587
Е-маил: genetika.imz@imh.org.rs