U Odseku za epilepsije i kliničku neurofiziologiju “Prof. dr Dragoslav Ercegovac” obavlja se dijagnostika i lečenje epilepsija i epileptičkih poremećaja, primarnih glavobolja, poremećaja spavanja, psihogenih neepileptičnih napada i drugih paroksizmalnih neuropsihijatrijskih poremećaja kod odraslih pacijenata, mladih osoba i dece.
 
U ovom Odseku obavlja se sveobuhvatna dijagnostika epilepsije, koja obavezno uključuje detaljnu anamnezu, neurološke i druge kliničke preglede, kao i video – elektroencefalografsko (EEG) registrovanje u budnom stanju, u spontanom spavanju i u toku svih postupaka aktivacije (hiperventilacije i fotostimulacije, mentalne aktivacije, deprivacije spavanja i dr). Uz pomoć savremenog Holter EEG aparata za produženo EEG i poligrafsko registrovanje obavljaju se dugotrajna snimanja (24 do 92 sata) elektrokortikalne aktivnosti pacijenata u pokretu, van specijalizovane EEG laboratorije Odseka, čime se postiže značajno povećanje senzitivnosti registrovanja patoloških epileptiformnih promena. U Odseku se obavlja i dijagnostika i lečenje primarnih (migrene, tenzione glavobolje, klaster i dr.) i simptomatskih glavobolja, kao i prevencija hronične glavobolje.
 
Dugi niz godina, u Odseku se sprovodi edukacija medicinskih tehničara iz oblasti primene elektroencefalografije (EEG) kod dece i odraslih, u smislu sticanja teorijskih osnova i savladavanja tehnika praktičnog EEG snimanja u cilju osposobljavanja kandidata za samostalni rad.
 
Šef Odseka za epilepsije i kliničku neurofiziologiju:
Doc. dr Maja Milovanović, specijalista neurologije
Glavna medicinska sestra Odseka za epilepsije i kliničku neurofiziologiju:
Snežana Zlatanov, vms
 
Kontakt i obaveštenja:
Tel. + 381 11 3307-580
E-pošta: epi@imh.org.rs

 
O imenovanju Odseka za epilepsije
Flajer Odseka za epilepsije
COVID-19: Informacije za obolele od epilepsije