O porodičnom klubu „Paunova”

Porodični klub „Paunova“ formiran je 2014. godine u okviru Dnevne bolnice „Prim. dr Branko Gačić“, u Paunovoj ulici br 2, organizacione jedinice Klinike za bolesti zavisnosti Instituta za mentalno zdravlje.

U Porodičnom klubu „Paunova“ pacijenti i njihove porodice lečenih od alkoholizma i drugih PAS stiču zdrave i odgovorne obrasce ponašanja. Kroz svoje brojne aktivnosti uz stručno vođenje terapeuta i angažovanje članova, klub ostvaruje socio-terapijsku podršku pojedincu, parovima i porodicama i njihovom aktivnom učešću u svim sferama društvenih odnosa unutar i van institucije. Specifičnost Porodičnog kluba „Paunova“je u članstvu, jer ga čine pacijenti lečeni od hemijskih(alkoholizam i Zavisnost od PAS) i nehemijskih zavisnost(patološki kockanje). Shodno tome je i velika fleksibilnost i svestranost u osmišljavanju sadržaja koji koriste svim članovima.

Poseban akcenat Porodični klub „Paunova“ stavlja na učešće svih članova u osmišljavanju, planiranju i realizaciji aktivnosti, pružajući prostor za napredovanje kolektiva, kao i prostor za razvoj autentičnosti svih članova. Uključivanje članova porodica i članova mreže, te posebno dece na pojedinim programima Kluba, upotpunjuje vrednost aktivnostima i doprinosi kvalitetnijem razvoju i nezi porodičnih i širih socijalnih odnosa.
Terapeuti Porodičnog kluba „Paunova“ su mr sci. med Danica Bošković-Đukić i mr sci. med Tanja Adamović.

Redovni sastanci kluba održavaju se svakog četvrtka u terminu od 18-19.30 časova.
Prema evidenciji iz aprila 2019. godine broj aktivnih članova kluba je 36.
Od 2018. godine Klub je deo Zajednice klubova lečenih alkoholičara Srbije , te svojim radovima aktivno učestvuje u Skupštinama i Plenumima u organizaciji ZKLAS-a.
Vanklupske aktivnosti kroz koje se članovi otvaraju ka drugim socijalnim okruženjima, ambijentima i aktivnostima, čine neizostavni deo rada kluba. Mogu se izdvojiti posete pozorišnih predstava svake prve nedelje u mesecu, muzejima, šetnje i izleti u prirodi, sportskim aktivnostima svake nedelje u letnjoj sezoni.

Aktivnosti Kluba organizovane su u okviru sledećih sekcija:

Sekcija domaćina

Stara se o održavanju prostorija Kluba, evidenciji prisustva, priboru za radionice i radu kafe kuhinje.

Sekcija za prijem novih članova

Pruža prihvat novim članovima kluba u periodu adaptacije i prelaska iz rehabilitacione faze u socio-terapijski klub i vodi zapisnike kluba.

Kulturno-umetnička sekcija

Organizuje kreativne radionice, prigodne proslave kluba, izrade novogodišnjih paketića, gostovanja predavača, predstavljanje knjiga, muzičke i filmske večeri, večeri knjige i poezije, edukativne kvizove, kao i vaninstitucionalne posete pozorištu, muzejima, i drugim kulturnim sadržajima; Priređuje sadržaje informativnog karaktera poput pozivnica, saopštenja za oglasnu tablu, dok najznačajnije učešće ima u kreiranju, realizaciji i uređivanju časopisa„Paunovo pero“. U okviru ove sekcije realizuje se i foto-konkurs i izložba fotografija na različite teme, dva puta godišnje.

Sekcija za međuklupsku saradnju

Uspostavlja i neguje saradnju sa drugim klubovima kroz pozivanje na pojedine programe Kluba, učešće u programima drugih klubova, razmenu iskustava, te posete i učešće u Skupštinama i Plenumima ZKLAS-a.

Turistička sekcija

Organizuje turističke posete, izlete i druženja u prirodi i prateće socijalne programe.

Sportsko-rekreativna sekcija i sekcija radnih akcija

Organizuje sportska druženja poput fitnesa u prirodi, šetnji, stonog tenisa, plivanja, fudbala, košarke i dr. Radnim akcijama obuhvaćene su aktivnosti poput uređivanja vrta, sađenja cveća, košenja, uređenja prostora kluba, postavljanja izložbi i drugih elemenata za organizaciju događaja.
 
Filmske i pozorišne večeri


Foto konkurs i izložbe

Kreativne radionice

Novogodišnje proslave

Poseta i učešće na Plenumima ZKLAS

Predavanje

Večeri poezije

Rekreacije

 
Paunovo pero 1
 
Paunovo pero 2
 
Paunovo pero 3
 
Paunovo pero 4
 
Paunovo pero 5
 
Paunovo pero 6