О породичном клубу „Паунова”

Породични клуб „Паунова“ формиран је 2014. године у оквиру Дневне болнице „Прим. др Бранко Гачић“, у Пауновој улици бр 2, организационе јединице Клинике за болести зависности Института за ментално здравље.

У Породичном клубу „Паунова“ пацијенти и њихове породице лечених од алкохолизма и других ПАС стичу здраве и одговорне обрасце понашања. Кроз своје бројне активности уз стручно вођење терапеута и ангажовање чланова, клуб остварује социо-терапијску подршку појединцу, паровима и породицама и њиховом активном учешћу у свим сферама друштвених односа унутар и ван институције. Специфичност Породичног клуба „Паунова“је у чланству, јер га чине пацијенти лечени од хемијских(алкохолизам и Зависност од ПАС) и нехемијских зависност(патолошки коцкање). Сходно томе је и велика флексибилност и свестраност у осмишљавању садржаја који користе свим члановима.

Посебан акценат Породични клуб „Паунова“ ставља на учешће свих чланова у осмишљавању, планирању и реализацији активности, пружајући простор за напредовање колектива, као и простор за развој аутентичности свих чланова. Укључивање чланова породица и чланова мреже, те посебно деце на појединим програмима Клуба, употпуњује вредност активностима и доприноси квалитетнијем развоју и нези породичних и ширих социјалних односа.
Терапеути Породичног клуба „Паунова“ су мр сци. мед Даница Бошковић-Ђукић и мр сци. мед Тања Адамовић.

Редовни састанци клуба одржавају се сваког четвртка у термину од 18-19.30 часова.
Према евиденцији из априла 2019. године број активних чланова клуба је 36.
Од 2018. године Клуб је део Заједнице клубова лечених алкохоличара Србије , те својим радовима активно учествује у Скупштинама и Пленумима у организацији ЗКЛАС-а.
Ванклупске активности кроз које се чланови отварају ка другим социјалним окружењима, амбијентима и активностима, чине неизоставни део рада клуба. Могу се издвојити посете позоришних представа сваке прве недеље у месецу, музејима, шетње и излети у природи, спортским активностима сваке недеље у летњој сезони.

Активности Клуба организоване су у оквиру следећих секција:

Секција домаћина

Стара се о одржавању просторија Клуба, евиденцији присуства, прибору за радионице и раду кафе кухиње.

Секција за пријем нових чланова

Пружа прихват новим члановима клуба у периоду адаптације и преласка из рехабилитационе фазе у социо-терапијски клуб и води записнике клуба.

Културно-уметничка секција

Организује креативне радионице, пригодне прославе клуба, израде новогодишњих пакетића, гостовања предавача, представљање књига, музичке и филмске вечери, вечери књиге и поезије, едукативне квизове, као и ванинституционалне посете позоришту, музејима, и другим културним садржајима; Приређује садржаје информативног карактера попут позивница, саопштења за огласну таблу, док најзначајније учешће има у креирању, реализацији и уређивању часописа„Пауново перо“. У оквиру ове секције реализује се и фото-конкурс и изложба фотографија на различите теме, два пута годишње.

Секција за међуклупску сарадњу

Успоставља и негује сарадњу са другим клубовима кроз позивање на поједине програме Клуба, учешће у програмима других клубова, размену искустава, те посете и учешће у Скупштинама и Пленумима ЗКЛАС-а.

Туристичка секција

Организује туристичке посете, излете и дружења у природи и пратеће социјалне програме.

Спортско-рекреативна секција и секција радних акција

Организује спортска дружења попут фитнеса у природи, шетњи, стоног тениса, пливања, фудбала, кошарке и др. Радним акцијама обухваћене су активности попут уређивања врта, сађења цвећа, кошења, уређења простора клуба, постављања изложби и других елемената за организацију догађаја.
 
Филмске и позоришне вечери


Фото конкурс и изложбе

Креативне радионице

Новогодишње прославе

Посета и учешће на Пленумима ЗКЛАС

Предавање

Вечери поезије

Рекреације

 
Пауново перо 1
 
Пауново перо 2
 
Пауново перо 3
 
Пауново перо 4
 
Пауново перо 5
 
Пауново перо 6