Klub za adolescente  „Pasaž“, otvoren  je svakog prvog utorka u mesecu od 17 do 19 časova  i namenjen je  pacijentima koji su završili hospitalno lečenje u Dnevnoj bolnici za adolescente.
 
Klub radi po principima socioterapijske grupe koja delom koristi tehnike grupne analize usmerene ka relacionim poremećajima, a delom tehnike ekspresivne terapije, sve u cilju uspostavljanja stabilne remisije i prevencije recidiva mentalnih poremećaja adolescenata i mladih.
 
Klub vode psihijatar – psihoterapeut i medicinska sestra, a u realizovanju kreativnih aktivnosti direktivno se uključuju i pacijenti, preko izložbi fotografija, čitanjem spostvene poezije i proze, razmenom iskustava u konkurisanju za stipendije i sa putovanja, kao i esejističkim raportima.