Klub lečenih alkoholičara je socio terapijska grupa za lečenje I rehabilitaciju alkoholičara I njihove okoline ( “značajne osobe “).

Zadatak Kluba je:

-trajna apstinencija tj.sprečavanje recidiva bolesti,
-maksimalna zdravstvena I socijalna rehabilitacija svih članova,
-stvaranje novog konstruktivnog ponašanja.
U Klubu, lečeni alkoholičari uče i usvajaju zdrave obrasce ponašanja u svim sferama društvenih odnosa.
Socioterapijski Klub lečenih alkoholičara Instituta za mentalno zdravlje osnovan je 16.03.1963. godine. Najstariji je, najorganizovaniji i vodeći Klub u Srbiji. Predstavlja vid produžene terapije zasnovane na principu samopomoći
2013.godine obeleženo je pola veka otvaranja prvog Klubaa lečenih alkoholičara u Srbiji –PA STAVITI SLIKU MONOGRAFIJE INKUBATOR ZDRAVOG ŽIVOTA

Specifičnost Kluba je u tome da članovi sami osmišljavaju, planiraju i realizuju sve aktivnosti u kojima učestvuju.
Klub održava redovne sastanke četvrtkom od 16-20.00 časova u prostorijama Dnevne bolnice Klinike za bolesti zavisnosti.,.

Aktivnosti Kluba
mogu se podeliti na aktivnosti koje se odvijaju u klupskim prostorijama i van njih.
Centralni događaj svakog četvrtka je tema koja se održava u terminu od 18-19 časova. Sadržaji tema su različiti:
– stručna predavanja terapeuta
– predavanja članova kluba
– tribine o lečenju alkoholizma
– teme zabavnog karaktera
– teme po slobodnom izboru članova
– teme gostiju – članova drugih klubova lečenih alkoholičara
Značajan deo aktivnosti članova realizuje se i ostalim danima van prostorija Kluba.
Zbog velikog broja članova, aktivnosti Kluba realizuju se kroz rad sekcija.

Kulturno-informativna sekcija
organizuje posete pozorištu, muzejima i drugim kulturnim znamenitostima. Uređuje i organizuje izdavanje klupskog lista „Osvit“.”Osvit “ predstavljapresek aktivnosti članova Kluba u proteklom jednogodišnjem period.Prikazuje izveštaj o radu svih sekcija I Izvršnog odbora, sadržaje od terapijskog značaja , kao I tekstove zabavnog I kulturnog karaktera.List je značajan jer ga uređuju članovi Kluba uz saradnju I podršku terapeuta.
Sekcija za međuklupsku saradnju
ostvaruje saradnju sa drugim klubovima kroz posete skupšinama, uzajamne radne posete, učešće u tribinama.Klub poklanja naročitu pažnju saradnji sa drugim KLA kako iz Beograda.tako I iz cele Srbije.

Sportska sekcija
svoje aktivnosti realizuje kroz igranje šaha, stonog tenisa i plivanja.Jednom nedeljno sportska sekcija za sport I omlasinu “Šumice”organizuje rekreativno igranje stonog tenisa.Naš Klub organizuje kao interne tako I međuklupske turnire u stonom tenisu.Organizuje I šah turnir.
Planinarska sekcija
Aktivnosti ove sekcije su organizacije izleta i druženja u prirodi.

Sekcija domaćina
vodi brigu o održavanju prostorija Kluba, o evidenciji dolazaka i radu kafe kuhinje.

Sekcija za prihvat novih članova
Suština rada ove sekcije je da stariji, dobro edukovani i terapijski stabilni članovi, pomažu mlađim da savladaju otpore prema lečenju koristeći sopstvena iskustva.

 


 
Osvit časopis
Izleti i posete