Клуб лечених алкохоличара је социо терапијска група за лечење И рехабилитацију алкохоличара И њихове околине ( “значајне особе “).

Задатак Клуба је:

-трајна апстиненција тј.спречавање рецидива болести,
-максимална здравствена И социјална рехабилитација свих чланова,
-стварање новог конструктивног понашања.
У Клубу, лечени алкохоличари уче и усвајају здраве обрасце понашања у свим сферама друштвених односа.
Социотерапијски Клуб лечених алкохоличара Института за ментално здравље основан је 16.03.1963. године. Најстарији је, најорганизованији и водећи Клуб у Србији. Представља вид продужене терапије засноване на принципу самопомоћи
2013.године обележено је пола века отварања првог Клубаа лечених алкохоличара у Србији –ПА СТАВИТИ СЛИКУ МОНОГРАФИЈЕ ИНКУБАТОР ЗДРАВОГ ЖИВОТА

Специфичност Клуба је у томе да чланови сами осмишљавају, планирају и реализују све активности у којима учествују.
Клуб одржава редовне састанке четвртком од 16-20.00 часова у просторијама Дневне болнице Клинике за болести зависности.,.

Активности Клуба
могу се поделити на активности које се одвијају у клупским просторијама и ван њих.
Централни догађај сваког четвртка је тема која се одржава у термину од 18-19 часова. Садржаји тема су различити:
– стручна предавања терапеута
– предавања чланова клуба
– трибине о лечењу алкохолизма
– теме забавног карактера
– теме по слободном избору чланова
– теме гостију – чланова других клубова лечених алкохоличара
Значајан део активности чланова реализује се и осталим данима ван просторија Клуба.
Због великог броја чланова, активности Клуба реализују се кроз рад секција.

Културно-информативна секција
организује посете позоришту, музејима и другим културним знаменитостима. Уређује и организује издавање клупског листа „Освит“.”Освит “ представљапресек активности чланова Клуба у протеклом једногодишњем период.Приказује извештај о раду свих секција И Извршног одбора, садржаје од терапијског значаја , као И текстове забавног И културног карактера.Лист је значајан јер га уређују чланови Клуба уз сарадњу И подршку терапеута.
Секција за међуклупску сарадњу
остварује сарадњу са другим клубовима кроз посете скупшинама, узајамне радне посете, учешће у трибинама.Клуб поклања нарочиту пажњу сарадњи са другим КЛА како из Београда.тако И из целе Србије.

Спортска секција
своје активности реализује кроз играње шаха, стоног тениса и пливања.Једном недељно спортска секција за спорт И омласину “Шумице”организује рекреативно играње стоног тениса.Наш Клуб организује као интерне тако И међуклупске турнире у стоном тенису.Организује И шах турнир.
Планинарска секција
Активности ове секције су организације излета и дружења у природи.

Секција домаћина
води бригу о одржавању просторија Клуба, о евиденцији долазака и раду кафе кухиње.

Секција за прихват нових чланова
Суштина рада ове секције је да старији, добро едуковани и терапијски стабилни чланови, помажу млађим да савладају отпоре према лечењу користећи сопствена искуства.

 


 
Освит часопис
Излети и посетe