Шеф Кабинета за Судску психијатрију: Прим. др Слободан Симић, спец. психијатрије, субспецијалиста судске психијатрије
Кабинет за судску психијатрију бави се судском психијатријом која представља специјалну грану психијатрије, са задатком проучавања и формирања критеријума за процену душевног стања особа и њихових способности у склопу судских поступака и сагледава и тумачи психичке феномене и менталне поремећаје за потребе правне теорије и праксе.
Кабинет за судску психијатрију обавља следеће:

 1. судско-медицинско вештачење из области делатности Института, а у складу са Правилником о начину и поступку вештачења у Институту:
  • процену психичког стања особа које су у судском спору,
  •  индивидуалну процену психичког стања, развоја и функционисања детета, адолесцента и одрасле особе; процену капацитета за адекватно учешће у судском поступку и изражавање аутентичног мишљења детета по питањима из предмета спора,
  • процену постојања и степена зависности од алкохола и других психоактивних супстанци код деце, адолесцената и одраслих,
  • вештачења списа судског поступка,
  • остале процене стања менталног здравља странака које су у судском спору, из домена делатности Института за ментално здравље.
 2. пружање психотерапијских здравствених услуга одређеним особама, на предлог суда;
 3. мултидисциплинарна едукацијс кадрова из области судске психијатрије и
 4. мултидисциплинарни научно-истраживачки рад из области судске психијатрије.