KABINET ZA PERINATALNU I REPRODUKTIVNU PSIHIJATRIJU

Šef Kabineta za perinatalnu i reproduktivnu psihijatriju:

Kl. asist. dr Maja Milosavljević, dr. sci med, specijalista psihijatrije

Tim kabineta za perinatalnu i reproduktivnu psihijatriju je multidisciplinaran, bavi se dijagnostikom, kao i terapijskim, savetodavnim i psihoedukativnim radom sa ženama tokom planiranja i trajanja trudnoće, kao i u prvoj godini nakon porođaja. Tretman podrazumeva medikamentoznu terapiju, partnersku, grupnu ili individualnu psihoterapiju i savetovanje u zavisnosti od individulanih poterba pacijentkinja. Blagovremena procena i odgovarajuće intervencije u radu sa ženama koje imaju psihičke tegobe u perinatalnom periodu od ključnog je značaja za postizanje i unapređenje njihovog zdravlja, za razvoj adekvatnog odnosa majke i novorođenčeta, kao i skladnijeg porodičnog funkcionisanja.

Članovi tima Kabineta su:

Kl. asist. dr Maja Milosavljević, dr sci med, specijalista psihijatrije

Doc. dr Olivera Vuković, dr sci med, specijalista psihijatrije – konsultant

Dr Jasmina Stojković Pavlović, specijalista psihijatrije, grupni terapeut

Snežana Stojanović, dipl. socijalni radnik, porodični savetodavac

Anka Marjanović Radonjić, spec. kliničke psihologije

Tijana Vraneš, psiholog, REBT terapeut

Tel: +381 11 33 07 660
e-mail: perinatal@imh.org.rs