КАБИНЕТ ЗА ПЕРИНАТАЛНУ И РЕПРОДУКТИВНУ ПСИХИЈАТРИЈУ

Шеф Кабинета за перинаталну и репродуктивну психијатрију:

Кл. асист. др Маја Милосављевић, др. сци мед, специјалиста психијатрије

Тим кабинета за перинаталну и репродуктивну психијатрију је мултидисциплинаран, бави се дијагностиком, као и терапијским, саветодавним и психоедукативним радом са женама током планирања и трајања трудноће, као и у првој години након порођаја. Третман подразумева медикаментозну терапију, партнерску, групну или индивидуалну психотерапију и саветовање у зависности од индивидуланих потерба пацијенткиња. Благовремена процена и одговарајуће интервенције у раду са женама које имају психичке тегобе у перинаталном периоду од кључног је значаја за постизање и унапређење њиховог здравља, за развој адекватног односа мајке и новорођенчета, као и складнијег породичног функционисања.

Чланови тима Кабинета су:

Кл. асист. др Маја Милосављевић, др сци мед, специјалиста психијатрије

Доц. др Оливера Вуковић, др сци мед, специјалиста психијатрије – консултант

Др Јасмина Стојковић Павловић, специјалиста психијатрије, групни терапеут

Снежана Стојановић, дипл. социјални радник, породични саветодавац

Анка Марјановић Радоњић, спец. клиничке психологије

Тијана Вранеш, психолог, РЕБТ терапеут

Tel: +381 11 33 07 660
е-mail: perinatal@imh.org.rs