Updated 7.11.2018.

Šef odseka za brak i porodicu: Mr. Dr. Sanja Nikolić spec. psihijatrije

Multidisciplinarni sastav tima Odseka za brak i porodicu pruža klijentima različite intervencije dijagnostičkog, terapijskog, savetodavnog i psihoedukativnog tipa u cilju zaštite porodice na više različitih nivoa – terapijskom i preventivnom.

Aktivnosti Odseka za brak i porodicu su:
o Bračna i porodična terapija porodica;
o Savetodavni rad sa porodicama;
o Savetodavni i psihoedukativni rad sa roditeljima;
o Grupa roditelja sa mentalno obolelim članom, psihoedukativna grupa;
o Edukacija iz sistemske porodične terapije;

Članovi Tima su:
1. Dr Sanja Nikolić, spec. psihijatrije, porodični terapeut
2. Dr Milo Jokanović, spec. psihijatrije, porodični terapeut
3. Snežana Stojanović, diplomirani socijalni radnik, porodični savetodavac
Tretman klijenata u Odseku za brak i porodicu se unapred zakazuje telefonom ili lično.

Informacije: 011 / 3307-534 (tokom prepodneva)

Preuzmi flajer