Updated 7.11.2018.

Шеф одсека за брак и породицу: Мр. Др. Сања Николић спец. психијатрије

Мултидисциплинарни састав тима Одсека за брак и породицу пружа клијентима различите интервенције дијагностичког, терапијског, саветодавног и психоедукативног типа у циљу заштите породице на више различитих нивоа – терапијском и превентивном.

Активности Одсека за брак и породицу су:
о Брачна и породична терапија породица;
о Саветодавни рад са породицама;
о Саветодавни и психоедукативни рад са родитељима;
о Група родитеља са ментално оболелим чланом, психоедукативна група;
о Едукација из системске породичне терапије;

Чланови Тима су:
1. Др Сања Николић, спец. психијатрије, породични терапеут
2. Др Мило Јокановић, спец. психијатрије, породични терапеут
3. Снежана Стојановић, дипломирани социјални радник, породични саветодавац
Третман клијената у Одсеку за брак и породицу се унапред заказује телефоном или лично.

Информације: 011 / 3307-534 (током преподнева)

Преузми флајер