Updated 15.11.2019.

Šef Kabineta za psihoterapiju:
Prim. dr Olga Čolović, dr sci, spec. psihijatrije, subspecijalista psihoterapije
U okviru Odseka pružaju se sledeće psihoterapijske usluge:
• Psihoanalitička psihoterapija
• REBT terapija (racionalno emotivno bihejvior terapija)
• Jungovska analitička terapija
• Grupna psihoanalitička psihoterapija
• Psihodinamski orijentisana psihoterapija podrške
Prijem novih pacijenata se zakazuje.
Informacije i zakazivanje na telefon 011/ 3307-534 ili u sobi broj 12 Odeljenja za specijalističko-konsultativne preglede.
Članovi Kabineta za psihoterapiju su:
Sonja Đorđević, specijalista medicinske psihologije, psihoanalitičar
Ivana Peruničić Mladenović, dr sci, specijalista medicinske psihologije, REBT psihoterapeut
Svetlana Zdravković, dr sci, specijalista medicinske psihologije, jungijanski analitičar (član IAAP, IGAP, SDPI)
Jelena Ristić Doka, specijalista medicinske psihologije, grupni psihoanalitički psihoterapeut
Prim. dr Olga Čolović, dr sci, spec. psihijatrije, subspecijalista psihoterapije, asistent departmana za psihologiju Fakulteta za Medije i Komunikaciju, Univerziteta Singidunum (status mirovanja), član Trening komiteta DPPS
Doc. dr Vesna Dukanac, dr sci, spec. psihijatrije, subspecijalista psihoterapije, edukator DPPS

Preuzmite flajer