Updated 27.4.2018.

Šef Kabineta za psihoterapiju:
Prim. dr Olga Čolović, mr sci, spec. psihijatrije, subspecijalista psihoterapije

U okviru Odseka pružaju se sledeće psihoterapijske usluge:
• Psihoanalitička psihoterapija
• REBT terapija (racionalno emotivno bihejvior terapija)
• Jungovska analitička terapija
• Grupna psihoanalitička psihoterapija
• Psihodinamski orijentisana psihoterapija podrške
Prijem novih pacijenata se zakazuje.
Informacije i zakazivanje na telefon 011/ 3307-660 ili u sobi broj 7 Odeljenja za specijalističko-konsultativne preglede.
Članovi Kabineta za psihoterapiju su:

Sonja Đorđević, specijalista medicinske psihologije, psihoanalitičar
Ivana Peruničić Mladenović, dr sci, specijalista medicinske psihologije, REBT psihoterapeut
Svetlana Zdravković, dr sci, specijalista medicinske psihologije, jungijanski analitičar (član IAAP, IGAP, SDPI)
Jelena Ristić Doka, specijalista medicinske psihologije, grupni psihoanalitički psihoterapeut
Prim. dr Olga Čolović, dr sci, spec. psihijatrije, subspecijalista psihoterapije, asistent departmana za psihologiju Fakulteta za Medije i Komunikaciju, Univerziteta Singidunum, član Etičkog odbora DPPS
Doc. dr Vesna Dukanac, dr sci, spec. psihijatrije, subspecijalista psihoterapije, edukator DPPS
Dr Dejan Florikić, specijalista psihijatrije, psihoanalitičar,član međunarodne psihoanalitičke asocijacije (IPA).

Preuzmite flajer