Šef Kabineta za krizna stanja:
Prim. dr sci. med. Bogdan Drakulić

Kabinet za krizna stanja bavi se pomaganjem ljudima čije se psihičke smetnje i poremećaji mogu u velikoj meri objasniti uticajem nepovoljnih životnih okolnosti i trauma. Uopšteno, ovakva stanja se opisuju kao stres i trauma, kriza, akutni i hronični stresni poremećaj, a nekad se javljaju i teži psihijatrijski poremećaji.

Krizna stanja se ispoljavaju poremećajima u telesnim osećajima i funkcijama, izmenjenim osećanjima, ponašanjem i razmišljanjem, kao i narušavanjem porodičnog, radnog i društvenog života pojedinca.

Kabinet prima zainteresovane u Dispanzeru IMZ soba 9, ponedeljkom od 14 do 20 časova, četvrtkom i petkom od 8 do 14 časova. U skladu sa potrebom u timski rad se uključuje psiholog i socijalni radnik – porodični terapeut.

U Kabinetu se primenjuju sledeći postupci:
• Ustanovljavanje psihičkog stanja i sredinskih okolnosti
• Podrška i savetovanje
• Informisanje i obrazovanje
• Primena lekova
• Izmena neodgovarajućih razmišljanja, stavova i shvatanja
• Oblikovanje strategija za nošenje sa stresom
• Specifično lečenje intenzivnog, traumatskog stresa
• Procena ishoda i dalje praćenje