Шеф Кабинета за кризна стања:
Прим. др сци. мед. Богдан Дракулић

Кабинет за кризна стања бави се помагањем људима чије се психичке сметње и поремећаји могу у великој мери објаснити утицајем неповољних животних околности и траума. Уопштено, оваква стања се описују као стрес и траума, криза, акутни и хронични стресни поремећај, а некад се јављају и тежи психијатријски поремећаји.

Кризна стања се испољавају поремећајима у телесним осећајима и функцијама, измењеним осећањима, понашањем и размишљањем, као и нарушавањем породичног, радног и друштвеног живота појединца.

Кабинет прима заинтересоване у Диспанзеру ИМЗ соба 9, понедељком од 14 до 20 часова, четвртком и петком од 8 до 14 часова. У складу са потребом у тимски рад се укључује психолог и социјални радник – породични терапеут.

У Кабинету се примењују следећи поступци:
• Установљавање психичког стања и срединских околности
• Подршка и саветовање
• Информисање и образовање
• Примена лекова
• Измена неодговарајућих размишљања, ставова и схватања
• Обликовање стратегија за ношење са стресом
• Специфично лечење интензивног, трауматског стреса
• Процена исхода и даље праћење