Kabinet za zaštitu dece od zlostavljanja i zanemarivanja osnovan je 2002. godine. Njegove osnovne delatnosti su prijava i registrovanje zlostavljane i zanemarene dece i mladih do 18. godine starosti u okviru Instituta za mentalno zdravlje, konsultativna uloga u radu sa zlostavljanom i zanemarivanom decom za zaposlene u Institutu, saradnja sa Centrima za socijalni rad i ostalim nadležnim ustanovima u registrovanim slučajevima zlostavljanja i zanemarivanja dece, edukativna uloga i sprovođenje istraživanja.

Članovi Stručnog tima za zaštitut dece od zlostavljanja i zanemarivanja (članovi Kabineta):
• Prof. dr Milica Pejović-Milovančević, spec. dečje psihijatrije
• Klinički asistent Dr Marija Mitković-Vončina, spec. psihijatrije, dr sc.
• Doc. Jelena Radosavljev Kirćanski, spec.med.psih,
• Teodora Minčić, spec.med.psih
• Snežana Stojanović, dipl.socijalni radnik
• Mina Đurić, dipl. socijalni radnik
• Tomislav Čumić, med. tehničar

Šef kabineta: Klinički asistent Dr Marija Mitković-Vončina, spec. psihijatrije, dr sc.

Postupak kada se javi sumnja da postoji zlostavljanje ili zanemarivanje deteta unutar Instituta za mentalno zdravlje
• Preduzeti medicinsko zbrinjavanje povreda/bolesti deteta
• Konsultovati se sa Stručnim timom koji je obučen za rad na zaštiti od zlostavljanja i zanemarivanja
• Proceniti rizik od zlostavljanja i zanemarivanja deteta zajedno sa Stručnim timom
• Dokumentovati stanje deteta

Prijava sumnje na zlostavljanje unutar Instituta za mentalno zdravlje podrazumeva:
• kontakt osoba – socijalni radnik Snežana Stojanović
• prijava Stručnom timu petkom u 9.00, Odeljenje za specijalističko konsultativne poslove Klinike za decu i omladinu; neophodno je prisustvo zdravstvenog radnika koji prijavaljuje sumnju, a koji kasnije učestvuje u sprovođenju i praćenju postupka zaštite deteta

ZOZ PRIJAVA
Protokol
Priručnik za primenu posebnog protokola

 

Aktivnosti

Poseta Zagrebu

Članovi Kabineta za zaštitu dece od zlostavljanja i zanemarivanja, kao i druge kolege koje su uključene u aktivnosti vezane za zaštitu dece 29. i 30. oktobra 2015. godine posetili su Polikliniku za zaštitu dece grada Zagreba i Psihijatrijsku bolnicu za zaštitu dece i mladeži u Zagrebu. Rad Poliklinike za zaštitu dece grada Zagreba koja se bavi radom sa zlostavljanom i traumatizovanom decom predstavila je njihova direktora Prof. Dr Gordana Buljan Flander sa drugim članovima svog multidisciplinarnog tima.
Tokom posete Psihijatrijskoj bolnici za zaštitu dece i mladeži upoznali smo se sa organizacijom zdravstvene zaštite dece i adolescenata u Hrvatskoj koju je predstavila direktorka Doc. Dr Vlatka Boričević Maršanić i ostali članovi stručnog tima.
Razmenjena su iskustva u području zdravstvene zaštite dece i adolescenata u dve države, kao i mogućnosti saradnje u budućnosti. Ovim susretom dogovorena je i saradnja stručnjaka iz oblasti zaštite mentalnog zdravlja dece i adolescenata, kao i dalje mogućnosti razmene iskustava na međunarodnim skupovima. Kolege su nas toplo dočekale i poseta je protekla u prijateljskoj atmosferi na obostrano zadovoljstvo. Dogovoreno je da tokom sledeće godine gosti Instituta budu naše kolege iz Zagreba.

poseta zagrebuposeta zagrebu 2