Кабинет за заштиту деце од злостављања и занемаривања основан је 2002. године. Његове основне делатности су пријава и регистровање злостављане и занемарене деце и младих до 18. године старости у оквиру Института за ментално здравље, консултативна улога у раду са злостављаном и занемариваном децом за запослене у Институту, сарадња са Центрима за социјални рад и осталим надлежним установима у регистрованим случајевима злостављања и занемаривања деце, едукативна улога и спровођење истраживања.

Чланови Стручног тима за заштитут деце од злостављања и занемаривања (чланови Кабинета):
• Доц. Др Милица Пејовић-Милованчевић, спец. дечје психијатрије
• Клинички асистент Др Марија Митковић-Вончина, спец. психијатрије, др сц.
• Доц. Јелена Радосављев Кирћански, спец.мед.псих,
• Теодора Минчић, спец.мед.псих
• Снежана Стојановић, дипл.социјални радник
• Мина Ђурић, дипл. социјални радник
• Томислав Чумић, мед. техничар

Шеф кабинета: Клинички асистент Др Марија Митковић-Вончина, спец. психијатрије, др сц.

Поступак када се јави сумња да постоји злостављање или занемаривање детета унутар Института за ментално здравље
• Предузети медицинско збрињавање повреда/болести детета
• Консултовати се са Стручним тимом који је обучен за рад на заштити од злостављања и занемаривања
• Проценити ризик од злостављања и занемаривања детета заједно са Стручним тимом
• Документовати стање детета

Пријава сумње на злостављање унутар Института за ментално здравље подразумева:
• контакт особа – социјални радник Снежана Стојановић
• пријава Стручном тиму петком у 9.00, Одељење за специјалистичко консултативне послове Клинике за децу и омладину; неопходно је присуство здравственог радника који пријаваљује сумњу, а који касније учествује у спровођењу и праћењу поступка заштите детета
ЗОЗ ПРИЈАВА
Протокол
Приручник за примену посебног протокола
AkтивностиПосета Загребу


Чланови Кабинета за заштиту деце од злостављања и занемаривања, као и друге колеге које су укључене у активности везане за заштиту деце 29. и 30. oктобра 2015. године посетили су Поликлинику за заштиту деце града Загреба и Психијатријску болницу за заштиту деце и младежи у Загребу. Рад Поликлинике за заштиту деце града Загреба која се бави радом са злостављаном и трауматизованом децом представила је њихова директора Проф. Др Гордана Буљан Фландер са другим члановима свог мултидисциплинарног тима.
Током посете Психијатријској болници за заштиту деце и младежи упознали смо се са организацијом здравствене заштите деце и адолесцената у Хрватској коју је представила директорка Доц. Др Влатка Боричевић Маршанић и остали чланови стручног тима.
Размењена су искуства у подручју здравствене заштите деце и адолесцената у две државе, као и могућности сарадње у будућности. Овим сусретом договорена је и сарадња стручњака из области заштите менталног здравља деце и адолесцената, као и даље могућности размене искустава на међународним скуповима. Колеге су нас топло дочекале и посета је протекла у пријатељској атмосфери на обострано задовољство. Договоренo је да током следеће године гости Института буду наше колеге из Загреба.
 
poseta zagrebuposeta zagrebu 2