Updated 5.11.2018.

Одељење за специјалистичко – консултативне прегледе је структурисана служба која се фокусира на амбулантно психијатријско лечење. Одељење пружа психијатријску и психолошку дијагностику, као и психотерапију и фармаколошки третман. Тимови Одељења за специјалистичко-консултативне прегледе сагледавају случајеве пацијената са сложеним дијагностичким и терапијским проблемима и учествују у процени за упућивање на болничко лечење. У оквиру овог одељења раде следеће организационе јединице:

1.Одсек за брак и породицу
2.Одсек за перинаталну и репродуктивну психијатрију
3.Кабинет за судску психијатрију
4.Кабинет за кућно лечење
5.Кабинет за треће доба
6.Кабинет за психотерапију
7.Кабинет за кризна стања

Шеф одељења за специјалистичко консултативне прегледе:
Доц. Др Чедо Миљевић, др сци, психијатар

Главни медицински техничар одељења за специјалистичко консултативне прегледе:
Златко Вујин, виши медицински техничар

Преузми флајер