Dnevna bolnica za psihotične poremećaje

Dnevna bolnica za psihotične poremećaje bavi se terapijom širokog spektra psihotičnih poremećaja, i komorbiditetnih stanja (najčešće poremećaja raspoloženja). Osnovni metod lečenja koji se primenjuje u dnevnoj bolnici za psihotične poremećaje jeste farmakološka i suportivna terapija, koja je usmerena na lečenje osnovnih simptoma poremećaja, socijalnu aktivaciju i poboljšanje opšte funkcionalnosti. U skladu sa navedenim ciljevima, primenjuju se specifično usmereni teapijski pristupi: radno-okupaciona terapija, terapija filmom, rekreativna terapija, psihoedukacija i socio intervencije. Lečenje je individualizovano, sa visoko personalizovanim pristupom. Farmakološko lečenje podrazumeva savremenu, na dokazima zasnovanu terapiju.

Dnevna bolnica za psihotične poremećaje je kapaciteta 25 mesta.

Šef: Dr Biljana Lukić, spec. psihijatrije
Dr Milan Zdravković, mr sc. med., spec. psihijatrije
Klin. Asist. dr sci. med. Vanja Mandić Maravić, spec. psihijatrije
Dr Jelena Drakulić Đorđević, lekar na specijalizaciji

Dr Mihailo Ilić, lekar na specijalizaciji
Ljiljana Petković, strukovna medicinska sestra

Sanja Petrović, vms
Nikola Mihailović, radni terapeu