Dnevna bolnica za afektivne poremećaje

Dnevna bolnica za afektivne poremećaje se bavi terapijom poremećaja raspoloženja, kao i komorbiditetnih stanja (najčešće anksioznih tegoba i poremećaja). Primarni metod lečenja je suportivna terapija, grupna i individualna, kao i druge metode grupnog rada (male grupe, radno-okupaciona terapija, rekreativna i relaksaciona psihoterapija), uz primenu psihoedukacije i socio intervencija. Lečenje je individualizovano, sa visoko personalizovanim pristupom. Farmakološko lečenje podrazumeva savremenu, na dokazima zasnovanu terapiju. Navedene metode lečenja omogućavaju postizanje kliničkog poboljšanja  i promenu u obrascima funkcionisanja (radom na promenama životnih navika i ponašanja). U skladu sa navedenim, cilj tretmana u DB “D” sekciji nije samo aktuelno poboljšanje, već bolje opšte funkcionisanje, koje će trajati i po povratku u životno i poslovno okruženje.

Dnevna bolnica za afektivne poremećaje je kapaciteta 35 mesta.

Šef: Klin. Asist. dr Milutin Kostić, dr sci. med., spec. psihijatrije

dr Vesna Stefanović, dr sci. med., spec. psihijatrije

dr Milica Vezmar, spec. psihijatrije

dr Marija Spasić Stojaković, lekar na specijalizaciji
Dr Ana Jakovljević, klinički lekar
Zorica Moldovan, strukovna medicinska sestra
Jovana Ninković, strukovna medicinska sestra
Marija Ignjatović, vms

Dragana Radić, vms

Jelena Petrović, medicinska sestra