Dnevna bolnica za afektivne poremećaje

Šef: Ass. dr Milutin Kostić

Dnevna bolnica za afektivne poremećaje broji 35 mesta.