Дневна болница за афективне поремећаје

Шеф: Асс. др Милутин Костић

Дневна болница за афективне поремећаје броји 35 места.