Updated 26.06.2018.

Dnevna bolnica za neurotične poremećaje i poremećaje ličnosti

Šef: Doc. dr Vesna Dukanac, dr sc., spec. psihijatrije, subspec. psihoterapije

Dnevna bolnica za neurotične poremećaje i poremećaje ličnosti broji 25 mesta.