Dnevna bolnica za neurotične poremećaje i poremećaje ličnosti

Šef: Ass. dr Maja Milosavljević

Dnevna bolnica za neurotične poremećaje i poremećaje ličnosti broji 25 mesta.