Updated 04.11.2018.

Dnevna bolnica za odrasle

Dnevna bolnica za odrasle

Šef Dnevne bolnice za odrasle:
Dr. Biljana Lukić spec. psihijatrije

Glavna medicinska sestra Dnevne bolnice za odrasle:
Zorica Moldovan, strukovna medicinska sestra

Jelena Ristić Doka, spec. med. psihologije, grupni analitičar
Branka Sudar, strukovni radni terapeut
Jovana Baćigalupo, klinički psiholog
Jelena Janković, socijalna radnica

Dnevna bolnica za odrasle bavi se opservacijom, dijagnostikom, lečenjem, rehabilitacijom i ocenom preostale radne sposobnosti različitih psihotičnih poremećaja, neurotičnih poremećaja i poremećaja ličnosti kao i afektivnih poremećaja. Prema potrebama pacijenata vrši se izbor terapijskih metoda, i to: farmakoterapija, suportivna psihoterapija, grupna psihoterapija (analitičkog i sistemskog usmerenja), individualna psihoterapija (analitičkog, kognitivno-bihejvioralnog i sistemskog usmerenja), porodična psihoterapija, grupna socioterapija, okupaciona terapija, rekreativna terapija, relaksaciona grupna terapija.

Dnevna bolnica za odrasle obuhvata tri organizacione jedinice:

Dnevna bolnica za neurotične poremećaje i poremećaje ličnosti

Šef: Doc. dr Vesna Dukanac, dr sc., spec. psihijatrije, subspec. psihoterapije
Dr Irena Filipović, spec. psihijatrije
Vidinka Mladenović, viša medicinska sestra
Milica Veljković, strukovna medicinska sestra

Dnevna bolnica za neurotične poremećaje i poremećaje ličnosti broji 25 mesta.

Dnevna bolnica za psihotične poremećaje

Šef: Dr Biljana Lukić, spec. psihijatrije
Dr Milan Zdravković, mr sc. med., spec. psihijatrije
Dr Jelena Drakulić Đorđević, lekar na specijalizaciji
Ass. Dr Vanja Mandić dr sci. med.
Sanja Petrović, vms
Nikola Mihailović, radni terapeut

Dnevna bolnica za psihotične poremećaje broji 25 mesta.

Dnevna bolnica za afektivne poremećaje

Šef: Kl. Asist. dr Maja Milosavljević, dr sc. med., spec. psihijatrije
Dr Milutin Kostić, dr sc. med., kl. asistent, spec. psihijatrije
Dr Ana Jakovljević, klinički lekar
Zorica Moldovan, strukovna medicinska sestra
Jovana Ninković, strukovna medicinska sestra
Jelena Petrović, medicinska sestra
Marija Mijić, medicinska sestra

Dnevna bolnica za afektivne poremećaje broji 35 mesta.

Kućni red