Updated 04.11.2018.

Дневнa болницa за одрасле

Дневнa болницa за одрасле

Шеф Дневне болнице за одрасле:
Др. Биљана Лукић спец. психијатрије

Главна медицинска сестра Дневне болнице за одрасле:
Зорица Молдован, струковна медицинска сестра

Јелена Ристић Дока, спец. мед. психологије, групни аналитичар
Бранка Судар, струковни радни терапеут
Јована Баћигалупо, клинички психолог
Јелена Јанковић, социјална радница

Дневна болница за одрасле бави се опсервацијом, дијагностиком, лечењем, рехабилитацијом и оценом преостале радне способности различитих психотичних поремећаја, неуротичних поремећаја и поремећаја личности као и афективних поремећаја. Према потребама пацијената врши се избор терапијских метода, и то: фармакотерапија, супортивна психотерапија, групна психотерапија (аналитичког и системског усмерења), индивидуална психотерапија (аналитичког, когнитивно-бихејвиоралног и системског усмерења), породична психотерапија, групна социотерапија, окупациона терапија, рекреативна терапија, релаксациона групна терапија.

Дневна болница за одрасле обухвата три организационе јединице:

Дневна болница за неуротичне поремећаје и поремећаје личности

Шеф: Доц. др Весна Дуканац, др сц., спец. психијатрије, субспец. психотерапије
Др Ирена Филиповић, спец. психијатрије
Видинка Младеновић, виша медицинска сестра
Милица Вељковић, струковна медицинска сестра

Дневна болница за неуротичне поремећаје и поремећаје личности броји 25 места.

Дневна болница за психотичне поремећаје

Шеф: Др Биљана Лукић, спец. психијатрије
Др Милан Здравковић, мр сц. мед., спец. психијатрије
Др Јелена Дракулић Ђорђевић, лекар на специјализацији
Асс. Др Вања Мандић др сци. мед.
Сања Петровић, вмс
Никола Михаиловић, радни терапеут

Дневна болница за психотичне поремећаје броји 25 места.

Дневна болница за афективне поремећаје

Шеф: Кл. Асист. др Маја Милосављевић, др сц. мед., спец. психијатрије
Др Милутин Костић, др сц. мед., кл. асистент, спец. психијатрије
Др Ана Јаковљевић, клинички лекар
Зорица Молдован, струковна медицинска сестра
Јована Нинковић, струковна медицинска сестра
Јелена Петровић, медицинска сестра
Марија Мијић, медицинска сестра

Дневна болница за афективне поремећаје броји 35 места.

Кућни ред