Начелник Клинике за одрасле: Др Горан Гајић, спец. психијатрије
Главна медицинска сестра Клинике за одрасле: Милица Богојевић, вмс

Клиника за одрасле бави се опсервацијом, дијагностиком и лечењем менталних поремећаја, као и превенцијом менталних поремећаја и унапређењем менталног здравља одраслих особа оболелих од различитих психичких поремећаја, спроводећи ванболничке и болничке активности у оквиру организационих јединица Клинике. Први контакт пацијената успоставља се преко Одељења за специјалистичко-консултативне прегледе Клинике за одрасле, где се ментални поремећаји дијагностикују и успоставља се база података о пацијентима. Пријем на Клинику обавља се преко тима Одељења специјалистичко-консултативне прегледе.

У оквиру Клинике примењује се биопсихосоцијални приступ, уз укључивање породице и социјалног окружења (радна средина, школа, центар за социјални рад, правосудни органи). Виши ниво пружања услуга (индивидуална, породична, групна и окупациона терапија, социотерапија, фармакотерапија), пружа се у оквиру следећих организационих јединица:

1. Клиничко одељење за психотичне поремећаје – интензивна нега, капацитета 8 постеља, затвореног типа
2. Клиничко одељење за психотичне поремећаје – полуинтензивна нега, капацитета 37 постеља, отвореног типа
3. Клиничко одељење за кризна стања и афективне поремећаје – капацитета 29 постеља, отвореног типа
4. Дневна болница за одрасле
4.1 Дневна болница за психотичне поремећаје
4.2 Дневна болница за неуротичне поремећаје и поремећаје личности
4.3 Дневна болница за афективне поремећаје
5. Одељење за специјалистичко-консултативне прегледе у оквиру којег су:
5.1 Одсек за брак и породицу
5.2 Кабинет за перинатналну и репродуктивну психијатрију
5.3 Кабинет за судску психијатрију
5.4 Кабинет за кућно лечење
5.5 Кабинет за треће доба
5.6 Кабинет за психотерапију
5.7 Кабинет за кризна стања

Флајер клинике за одрасле