Ažurirano 05.11.2018. Deo Klinike za decu i adolescente koji se bavi ambulantnim tretmanom dece mlađih od 15 godina, koji pokazuju niz mentalnih problema koji su karakteristični za ovo doba. Jedina kategorija poremećaja koji se ne leče u ovom odeljenju je grupa poremećaja zavisnosti.

Prvi pregled treba zakazati, osim u vanrednim situacijama. Neophodno je da deca dolaze u pratnji roditelja ili staratelja i da donesu odluku o pritvoru.

U okviru ovog Odeljenja takođe posluje:

Jedinica za zaštitu dece protiv zlostavljanja i zanemarivanja
Pored individualne psihoterapije, organizovana je i specijalna edukacija i pedagoški tretman u Odeljenju:

1. Klub za adolescente: “12+”
2. Grupa majki sa malom decom do 2 godine: “Sprečavanje izobličenja u odnosima majke i bebe”,
3. Sastanci tima (obrada složenih predmeta, pregled novih terapeutskih i teorijskih pristupa i dostignuća u oblasti razvojne psihijatrije)

Rukovodilac Odeljenja za stručne i konsultantske preglede:
Dr Olivera Aleksić Hil, detektiv psihijatar Spec

Medicinska sestra Odeljenja za specijalističke konsultantske preglede:
Biljana Milićević, viša medicinska sestra

Preuzmi flajer